Alocația pentru copii, majorată. Cine poate beneficia si ce acte sunt necesare |

Alocația pentru copii, majorată. Cine poate beneficia si ce acte sunt necesare

Share Button

Guvernul a decis ca marți, 19 februarie, pe ordinea de zi suplimentară să fie introdusă și Ordonanța de privind majorarea alocaţiilor pentru copii. Astfel, premierul Viorica Dăncilă a precizat că alocațiile copiilor vor fi majorate de la 1 martie, numai dacă președintele Klaus Iohannis va promulga rapid legea bugetului de stat.

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a precizat că a prevăzut în ordonanţă ca majorarea alocaţiilor pentru copii să aibă loc de la 1 martie.

Alocaţiile pentru copii cresc de la 200 de lei, la 300 de lei şi de la 84 de lei la 150 de lei

Majorarea alocaţiilor a fost votată în Parlament, la dezbaterea legii Bugetului pe anul 2019. Ministerul Muncii a întocmit un proiect de ordonanţă de urgenţă de modificare a Legii 61/1993 şi a Legii 448/2006, care reglementează, în prezent, plata alocației pentru copii.

Ce prevede Ordonanța de Urgență a Ministerului Muncii privind alocația copiilor: articolul 3 din Legea 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: „(1) Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se stabileşte astfel: 300 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap; 150 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3); 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap.
după alineatul (3) al articolului 3, se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins: „Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii, prevăzut la alin. (1) se majorează prin hotărâre a Guvernului.
se modifică alineatul (1) al articolului 58 din Legea nr.448/ 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, astfel că acest alineat va avea următorul cuprins: „Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/ SIDA, beneficiază de alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege.

Cine poate beneficia de alocație pentru copii

Alocația pentru copii se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, cetăţeni români, fără discriminare, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.

Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii şi copiii cetăţenilor străini, precum şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi/rezidente în România, în condiţiile legii, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

Acte necesare obținerii alocației pentru copii

Cererile pentru stabilirea alocaţiei de stat pentru copii şi actele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept se depun şi se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti, pe a cărei/cărui/căror rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa, după caz, reprezentanţii legali ai copiilor.

– cerere tip cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii; – se poate găsi aici
– copie CI/BI părinţi – 1 copie xerox pentru mamă şi 1 copie xerox pentru tată;
– copie si original – certificat de naştere copil;
– copie si original – livret de familie- actualizat ( se trece copilul în livretul de familie la Oficiul de Stare Civilă;
– copie hotărâre de încredinţare, dacă este cazul;
– copie hotărâre de adopţie, dacă este cazul;
– copie acte reşedinţă, în cazul în care unul dintre părinti sau ambii are/au reşedinţa într-una dintre tările U.E;
– extras de cont pe numele titularului, dacă alocaţia se va vira într-un cont bancar

Dreptul la alocația de stat pentru copii se stabilește începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *