Conferinta nationala „Invatamantul profesional dual – drumul de la idei la practica” (21 iunie, Biblioteca Nationala a Romaniei, ora 9:00)

Conferinta nationala „Invatamantul profesional dual - drumul de la idei la practica" (21 iunie, Biblioteca Nationala a Romaniei, ora 9:00)Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNIDPT) organizează, în parteneriat cu Biblioteca Naţională a României, Conferinţa naţională cu tema „Învăţământul profesional dual – drumul de la idei la practică”. Evenimentul va avea loc marţi, 21 iunie, la Biblioteca Naţională a României din Bucureşti (Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3), începând cu ora 9:00.

Vor participa ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Adrian Curaj, consilierul de Stat în cadrul Departamentului Educaţie şi Cercetare al Administraţiei Prezidenţiale, Ligia Deca, secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar, Monica Cristina Anisie şi directorul Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), Gabriela Liliana Petre. Vor fi prezenţi, de asemenea, reprezentanţi ai agenţilor economici, camerelor de comerţ şi industrie, ambasadelor, ministerelor şi autorităţilor publice, organizaţiilor patronale şi sindicale, comitetelor sectoriale şi societăţii civile.

Conferinţa îşi propune, în urma dialogului pe marginea documentului-concept „Opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a” (lansat în dezbatere publică în 19 mai), să identifice cele mai bune opţiuni de formare profesională a elevilor, prin definirea unui traseu complet de pregătire în sistem profesional-dual care să asigure creşterea relevanţei pregătirii profesionale pentru piaţa muncii. Totodată, vor fi făcute publice rezultatele parţiale ale consultării on-line şi ale dezbaterilor regionale şi vor avea loc discuţii între principalii actori interesaţi, la nivel naţional, în vederea stabilirii unei variante agreate de toate părţile pentru elementele-cheie ale traseului de pregătire în sistem profesional-dual, referitoare la:

  • structura şi conţinutul opţunilor de formare propuse;
  • responsabilităţile partenerilor implicaţi la diferite niveluri de guvernanţă şi tipul de contract care ar trebui să reglementeze relaţia elev-operator economic;
  • asigurarea calităţii învăţării la locul de muncă/a programelor de pregătire în sistem profesional-dual;
  • partajarea costurilor de formare în sistem profesional-dual şi sursele de finanţare.