Ministerul Educatiei a evaluat stadiul de pregatire a examenelor nationale

Ministerul Educatiei a evaluat stadiul de pregatire a examenelor nationaleSecretarul de stat în Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Monica Cristina Anisie, a susţinut marţi, 21 iunie, o videoconferinţă cu inspectorii şcolari generali şi directorii Caselor Corpului Didactic (CCD). Principalul subiect al discuţiilor l-a reprezentat evaluarea stadiului de pregătire a examenelor naţionale din acest an şi, în special, a Evaluării Naţionale a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII), din perspectiva resurselor umane implicate în organizarea şi desfăşurarea probelor şi a logisticii pe care o implică acest examen.

Astfel, secretarul de stat Monica Cristina Anisie, care îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al Comisiei Naţionale de organizare a Evaluării Naţionale, a solicitat preşedinţilor comisiilor judeţene să se asigure de existenţa condiţiilor necesare pentru buna desfăşurare a examenelor naţionale, dar şi să semnaleze situaţiile speciale care necesită aprobarea comisiei naţionale.

În acest context, cei prezenţi au fost informaţi că, în conformitate cu prevederile metodologiei de examen, lucrările candidaţilor vor fi evaluate în centre zonale de evaluare din alte judeţe decât cele în care s-au susţinut probele. În acest sens, siguranţa lucrărilor scrise va fi asigurată în baza procedurii privind modalitatea de transport şi prin măsuri specifice de natură a preveni situaţiile care pot afecta desfăşurarea procesului de corectare.

Intrun comunicat, oficialii Ministerului EDcuatiei precizeaza ca Evaluarea Naţională a elevilor de clasa a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competenţelor dobândite pe parcursul învăţământului gimnazial, în baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a. În acest an, EN VIII se desfăşoară între 27 iunie şi 5 iulie.

În cadrul videoconferinţei au fost luate în discuţie şi chestiuni punctuale referitoare la înscrierea în învăţământul preşcolar, constituirea comisiilor naţionale de specialitate pentru curriculum şi asigurarea necesarului de manuale pentru anul şcolar următor.