ISMB: Fotografiile realizate de profesorul de la Scoala 164 pot reprezenta o dovada a nerespectarii disciplinei de catre elevi

scoala 164Ca urmare a sesizării părintelui unui elev şi a semnalelor apărute în mass-media, o echipă de control constituită din inspectori şcolari, s-a deplasat  la Şcoala Gimnazială  Nr. 164, sector 6, Bucureşti, pentru a  verifica aspectele semnalate  privind activitatea d-lui profesor de educaţie fizică şi sport, Silvestru Toma Dragoş, potrivit unui comunicat al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB).

În urma acestor verificări, a fost întocmit un raport care a fost înaintat  unităţii de învăţământ, în vederea luării  măsurilor legale ce se impun, în calitate de angajator al d-lui profesor.

Concluziile echipei de control au scos în evidenţă următoarele aspecte:

·      Domnul profesor Silvestru Toma Dragoş a realizat mai multe fotografii în timpul orei de educaţie fizică şi sport, justificând că fotografiile pot reprezenta o dovadă a nerespectării disciplinei de către elevi;

·      Fotografierea ilegală a elevilor fără acordul părinţilor;

·      Lipsa de comunicare dintre şcoală şi părinţii elevilor.

Măsuri propuse:

·      Constituirea unei comisii de cercetare, la nivelul şcolii, pentru verificarea presupuselor abateri sesizate de părinţii elevilor;

·      Realizarea, în cel mai scurt timp, a unei inspecţii generale în Şcoala Gimnazială Nr.164 , sector 6, Bucurteşti.

ISMB va monitoriza unitatea de învăţământ cu scopul restabilirii unui climat favorabil desfăşurării în cele mai bune condiţii a procesului instructiv-educativ.