14 crese vor fi infiintate de Ministerul Muncii

creseMinisterul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice implementează Programul Promovarea Egalității de Gen și Reconcilierea Vieții Profesionale cu Viața Privată, cofinanțat din Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014.

Aplicanții care beneficiază de finanțare sunt: Consiliul Local București, Consiliul Local Sector 3 București, Municipiul Orșova, Municipiul Băicoi, Municipiul Târnăveni, Municipiul Seini, Municipiul Baia Mare, Municipiul Reghin, Consiliul Județean Iași, Consiliul Județean Vrancea, Consiliul Județean Caraș Severin şi Consiliul Județean Tulcea.

Astfel, fiecare aplicant câștigător va înființa câte o creșă, care va găzdui minimum 25 copii, din care minimum 5 de etnie romă. În total, 521 copii vor beneficia de aceste servicii, din care 142 de etnie romă. Din cele 14 creșe înființate, 4 sunt destinate copiilor cu dizabilități.

Bugetele proiectelor câștigătoare sunt cuprinse între 200.000 şi 360.000 euro, rata de finanţare fiind de 100%.

Procesul de contractare pentru proiectele câștigătoare care vor fi implementate în cadrul programului a fost finalizat pe 16 Aprilie 2015.

Pe lângă înființarea acestor servicii, Programul oferă finanțare pentru organizarea de seminarii privind importanța egalității de șanse între femei și bărbați și a principiului non-discriminării de gen și de etnie, precum și pentru organizarea de activități care au ca scop întărirea relațiilor de cooperare între România și statele donatoare, respectiv Norvegia, Islanda și Liechtenstein.