Se vrea eliminarea discriminarilor salariale intre personalul didactic care desfasoara aceeasi munca |

Se vrea eliminarea discriminarilor salariale intre personalul didactic care desfasoara aceeasi munca

Share Button

Se vrea eliminarea discriminarilor salariale intre personalul didactic care desfasoara aceeasi muncaProcedurile de aplicare necesare plății diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat preuniversitar și universitar, pentru perioada 1 octombrie 2008 – 13 mai 2011, care nu a obținut aceste drepturi prin hotărâri judecătorești, au fost adoptate prin Hotărâre de Guvern.

Astfel, Executivul a luat măsurile necesare punerii în practică a eliminării oricăror discriminări salariale între personalul didactic care desfășoară aceeași muncă, în aceleași condiții, conform Legii nr. 85/2016, scrie Promptmedia.ro

Vor beneficia de aceste măsuri reparatorii personalul didactic și didactic auxiliar, personalul didactic de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar și universitar de stat, precum și din bibliotecile centrale universitare, încadrat în perioada 1 octombrie 2008 – 13 mai 2011, respectiv, într-un interval de timp din această perioadă, care nu au beneficiat de plata diferențelor de drepturi salariale ca urmare a punerii în aplicare a unor hotărâri judecătorești.

Plata diferențelor de drepturi salariale se va realiza eșalonat, pe o perioadă de cinci ani, potrivit Legii nr. 85/2016. În cazul persoanelor care s-au pensionat până la data de 8 mai 2016 (data intrării în vigoare a legii), inclusiv, aceste drepturi se achită într-o singură tranșă. Persoanelor care se vor pensiona după data de 8 mai 2016, însă în termenul de cinci ani prevăzut de lege, li se vor achita aceste drepturi până cel târziu la data pensionării.

Share Button