Ministerul Muncii pune in dezbatere publica un act privind simplificarea procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita |

Ministerul Muncii pune in dezbatere publica un act privind simplificarea procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita

Share Button

Ministerul Muncii pune in dezbatere publica un act privind simplificarea procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinitaMinisterul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță.

Pe lângă necesitatea asigurării coerenței și uniformității de aplicare și interpretare a reglementărilor actuale, demersul are ca scop îmbunătățirea și simplificarea modului de acordare a stimulentului educational, astfel încât toți copiii din învățământul preșcolar care provin din familii eligibile, inclusiv cei cu dizabilități sau dificultăți de învățare, să beneficieze de acest program.

Documentul supus dezbaterii publice se aliniază măsurilor cuprinse în Pachetul Național Anti-Sărăcie lansat de premierul Dacian Cioloș în prima jumătate a acestui an. Detalii despre măsurile din pachet pot fi găsite la: http://bit.ly/2amEQa9

Conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, proiectul de act normativ este afișat pe pagina  web a MMFPSPV, spre consultare, între 15 iulie și  26 august 2016, iar propunerile și observațiile sunt așteptate, la adresa dezbateri@mmuncii.ro, timp de 10 zile de la postare, adică până în data de 24 iulie 2016.

Acesta poate fi consultat la adresa:

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4518-2016-07-15-proiect-hg-tichete-gradinita

Anul trecut, în data de 2 noiembrie, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 248 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

În 19 ianuarie 2016, a fost adoptată HG nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă.

Din aplicarea practică a prevederilor celor două acte normative a rezultat necesitatea unor modificări pentru a stimula participarea unui număr cât mai mare de copii provenind din familii defavorizate la învățământul preșcolar.

Astfel, prin OUG nr. 14 din 11 mai 2016 a fost modificat articolului 2 din Legea nr. 248/2015, în sensul eliminării restricțiilor referitoare la vârsta copilului. Acestea limitau accesul în program atât al copiilor sub vârsta de 3 ani, cât și a celor peste 6 ani sau al copiilor cu dizabilități și/sau dificultăți de învățare, care pot continua procesul educațional în învățământul preșcolar până la împlinirea vârstei de 8 ani.

În acest context, pentru punerea în aplicare a tuturor acestor prevederi este necesară actualizarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015.

Share Button