Manualele, achiziţionate prin licitaţie deschisă. Se aleg cele mai bune trei oferte |

Manualele, achiziţionate prin licitaţie deschisă. Se aleg cele mai bune trei oferte

Procedura de achiziţionare a manualelor şcolare a fost modificată printr-un ordin al ministrului Educaţiei publicat, marţi, în Monitorul Oficial, stabilindu-se că se va organiza licitaţie deschisă, iar pentru fiecare disciplină vor fi declarate câştigătoare cele mai bune trei oferte, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute în urma unei evaluări.

Ordinul de ministru include metodologia de evaluare a calităţii manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar, metodologia de asigurare şi gestionare a manualelor, precum şi metodologia de achiziţie.

Potrivit actului normativ, organizarea evaluării proiectelor de manuale şcolare este asigurată de Consiliul Naţional pentru Evaluare şi Acreditare (CNEE). Evaluarea calităţii ştiinţifice şi a criteriilor de conformitate se face de către experţii cooptaţi, iar în cazul proiectelor declarate câştigătoare ofertanţii au obligaţia să remedieze toate erorile ştiinţifice semnalate şi consemnate în fişele tip de evaluare.

Tot CNEE îi revine şi rolul de a coordona evidenţa manualelor şcolare aprobate, care va fi permanent actualizată şi va putea fi consultată pe platforma online www.manuale.edu.ro.

Metodologia de achiziţie prevede că CNEE, în calitate de autoritate contractantă, va organiza o procedură de licitaţie deschisă, criteriul de atribuire fiind “cel mai bun raport calitate-preţ”.

“În vederea achiziţionării manualelor şcolare, CNEE declară câştigătoare ale licitaţiei proiectele de manuale şcolare ale căror punctaje cumulate sunt de minimum 86,50 de puncte. MEN, prin CNEE, achiziţionează manualele şcolare corespunzătoare unei discipline/modul de pregătire/pentru o clasă/nivel de studiu, filieră, profil, specializare, reprezentând ofertele primilor trei ofertanţi declaraţi câştigători, în ordinea descrescătoare a punctajului total obţinut în urma evaluării”, se arată în metodologie.

Conform aceleiaşi surse, completarea stocurilor cu manuale şcolare reeditate pentru învăţământul preuniversitar se realizează anual, prin achiziţionarea de manuale tipărite sau în format digital.

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, anunţa pe 8 ianuarie că nu va mai exista manual unic, iar în noua metodologie pentru elaborarea manualelor accentul cade pe calitate şi apoi pe preţ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *