Ministrul Adrian Curaj a aprobat noua componenta a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare |

Ministrul Adrian Curaj a aprobat noua componenta a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

Share Button

Ministrul Adrian Curaj a aprobat noua componenta a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor UniversitareMinistrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Adrian Curaj, a aprobat vineri prin ordin, noua componenţă a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU). Ordinul de ministru nr. 4.106/10.06.2016 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare poate fi consultat aici.

Pentru prima dată, componenţa CNATDCU a fost stabilită în urma unui amplu proces de selecţie care a urmărit  implicarea comunităţii academice şi a societăţii civile, precum şi în urma consultărilor publice succesive. Nu în ultimul rând, selecţia membrilor a exclus candidaturile demnitarilor şi a membrilor structurilor de conducere ale partidelor politice.

Astfel, în vederea desemnării în mod transparent şi obiectiv a noilor membri din comisiile CNATDCU, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat în luna martie un apel către instituţii şi organizaţii reprezentative pentru învăţământul superior şi cercetarea ştiinţifică din România, în vederea nominalizării de persoane care să facă parte din comitetele de selecţie a viitorilor membri din comisiile de specialitate CNATDCU.

Au răspuns apelului Academia Română, Consiliul Naţional al Rectorilor, Prezidiul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, Asociaţia „Ad Astra”, Societatea de Ştiinţe Matematice din România, Societatea Română de Fizică,  Societatea de Geografie din România, Societatea de Ştiinţe Biologice din România, Societatea Sociologilor din România, Societatea de Ştiinţe Istorice din România, Societatea Română de Filosofie din România şi Societatea de Ştiinţe Filologice din România.

Pe baza nominalizărilor făcute de aceste organizaţii, cele 35 de comitete de selecţie, formate din 140 de experţi de prestigiu din România şi străinătate, au sprijinit Ministerul Educaţiei în decursul lunii mai în procesul de selectare a membrilor din cele peste 1.200 de aplicaţii depuse individual prin portalul Brainmap.

Potrivit oficialilor Ministerului Educatiei, principiile care au stat la baza selecţiei sunt transparenţa, evitarea incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese, inclusiv a imixtiunii factorului politic, asigurarea reprezentativităţii profesionale şi instituţionale. De asemenea, profilul membrilor CNATDCU a răspuns următoarelor cerinţe minimale:

– experienţă proprie de cercetare la nivel înalt, recunoscută la nivel naţional/internaţional, dovedită şi validată prin realizări specifice şi prin îndeplinirea standardelor minime pentru abilitarea în domeniu;

– disponibilitate asumată de a activa în cadrul CNATDCU, implicit renunţând la activitatea în alte consilii consultative ale MENCŞ;

– echilibru şi capacitate de analiză obiectivă;

– integritate profesională şi rezilienţă la presiuni exterioare.

Nu au fost eligibili demnitarii şi membrii structurilor de conducere ale partidelor politice.

Propunerile înaintate de comitetele de selecţie au fost publicate pe www.edu.ro şi supuse unei dezbateri publice sistematice şi robuste. În acest proces, reprezentanţii comunităţii academice, dar nu numai, au transmis Ministerului Educaţiei puncte de vedere şi sesizări argumentate în legătură cu propunerile iniţiale, astfel că procesul de selecţie a generat, în opinia noastră, un consiliu performant, alcătuit din persoane al căror profil profesional este asociat meritocraţiei, integrităţii profesionale şi echilibrului în analiză.

Ordinul de ministru intră în vigoare la data publicării sale în Monitorul Oficial. Precizăm că sesizările aflate în analiza CNATDCU vor fi preluate de noul Consiliu de la stadiul în care acestea se află pe rolul comisiilor de specialitate, menţinând termenele-limită deja anunţate.

Share Button