Numărul copiilor care ar accepta un coleg de clasă/bancă de etnie romă a crescut considerabil în ultimii 10 ani și ajunge la peste 60%

Cu toate că elevii de etnie romă încă se confruntă cu situații legate de discriminare și segregare, procentul copiilor care ar fi de acord să aibă un coleg de clasă rom a crescut de la 48,7%, în 2013,  la 61,8%, potrivit unei anchete sociologice reprezentative realizată de Organizația Salvați Copiii România, lansată în luna aprilie.  Mai mult, copiii afirmă că nu ar avea nimic împotrivă să aibă un coleg de bancă de etnie romă, procent considerabil în creștere, în ultimii zece ani: de la 32,3% la 50,4%. În egală măsură, se observă o scădere semnificativă a procentului celor care ar fi împotrivă să fie colegi de clasă/bancă cu un elev rom: cu circa 14 puncte procentuale în cazul colegului de clasă, respectiv 7%, în cazul colegului de bancă. Este unul dintre rezultatele programelor de integrare socio-educațională, prin care Salvați Copiii România facilitează și sprijină activ accesul egal la educație de calitate pentru copiii de etnie romă.

Astfel, Organizația Salvați Copiii a dezvoltat, încă din anul 1998, programe de includere preșcolară și școlară a copiilor din medii defavorizate, cu prioritate romi.

Urmărind creșterea accesului la educație preșcolară și îmbunătățirea nivelului de pregătire pentru școală, Grădinița Estivală a constituit o modalitate prin care copiii au fost atrași către școală, au fost ajutați să se integreze și a fost redus decalajul educațional față de copiii care au beneficiat de pregătire preșcolară tipică.

Sprijinul socio-educațional urmărește interesul copilului în mod real, prin măsuri sociale integrate.

Impactul realizat în cadrul programului integrat de sprijinire socio-educațională:

 • 690 de copii au beneficiat de servicii educaționale: grădinițe estivale, program SDS (Școală după școală), activități remediale și de pregătire suplimentară prin care s-a redus riscul abandonului școlar în rândul copiilor romi, activități motrice;
 • 32 de specialiști/voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării, asistenței sociale, administrației publice, sectorului ONG etc. au participat la activități pentru îmbunătățirea competențelor pentru lucrul cu persoane de etnie romă;
 • 312 de persoane au beneficiat de servicii de sănătate – servicii medicale de bază prin medicii de familie, vizite la domiciliul beneficiarilor de continuitate si complianţă la tratament, sesiuni de informare pe teme de sănătate;
 • 129 de persoane au beneficiat de consiliere privind ocuparea unui loc de muncă, posibilități de angajare din județe, cum se depune un dosar de angajare sau cum se redactează un CV;
 • 206 persoane au beneficiat de servicii de parenting – educație parentală, sesiuni de informare și de consiliere privind nevoile copiilor, climatul familial, acordarea unui sprijin emoțional copiilor;
 • 1140 de beneficiari au beneficiat de sprijin material, ceea ce a asigurat motivarea și implicarea beneficiarilor în proiect și a contribuit la diminuarea stării lor de vulnerabilitate și deprivare;
 • 77 de persoane de etnie romă au beneficiat de măsuri de abilitare (împuternicire) – modul de afirmare și revendicare a drepturilor, creșterea stimei de sine, îmbunătățirea accesului la servicii atât la nivel local, cât și la nivel central, auto-reprezentare;
 • 46 de experți și lideri romi instruiți pentru apărarea drepturilor romilor;
 • Au fost constituite două grupuri de inițiativă civică, formate din persoane de etnie romă în comunitățile Breasta, Dolj și Bahna, Neamț. Scopul acestor structuri este acela de a identifica problemele din comunitate, de a le prioritiza și de a le aduce pe agenda administrației publice locale;

Carmen Gheorghe, Președinte E-Romnja (Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome): ”Sprijinim fetele și femeile rome să se organizeze în grupuri de inițiativă și împreună să dezvolte acțiuni de mobilizare și participare civică, de creștere a accesului la diferite tipuri de servicii, de conștientizare și creștere a informării cu privire la drepturile omului, egalitate de șanse și egalitate de gen, drepturi reproductive și maternale, violență domestică. Una din temele noastre este lipsa accesului la infrastructură, problemă care afectează în primul rând fetele și femeile rome. Atunci când nu ai drumuri practicabile, femeile rome sunt cele care spală mai mult, cele care trebuie să care în brațe copiii până la școală sau la doctor, să care apă din cauză că locuințele nu sunt racordate la rețeaua publică.”

Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România, a declarat: „Rezultatele anchetei Salvați Copiii România arată că schimbările pozitive de durată sunt cele care pornesc atât de la modele de integrare socială care urmăresc cu adevărat beneficiarul, cât și de la comunitate. Faptul că elevii români au devenit mai toleranți față de colegii de etnie romă este o achiziție pozitivă, pe care trebuie să o consolidăm”.

În perioada martie 2021 – decembrie 2023, Salvați Copiii România derulează proiectul “Servicii integrate pentru persoane de etnie romă din comunități vulnerabile”, finanțat prin Granturile SEE –  Programul Dezvoltare Locală,  destinat persoanelor de etnie romă. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem integrat și inovator de servicii accesibile și de calitate care să asigure creșterea incluziunii și abilitarea romilor din patru localități de la nivelul județelor Neamț, Suceava, Timiș și Dolj.

Proiectul implementat în parteneriat cu  Asociația E-Romnja și Primăria Bahna- Neamț, vizează oferirea de servicii sectoriale integrate de calitate pentru 1.310 persoane în situații de vulnerabilitate, din care 1.275 de etnie romă, din comunitățile marginalizate din patru județe din România: Neamț (Bahna, sat Izvoare), Suceava (Ciprian Porumbescu, sat Ciprian Porumbescu), Timiș (Checea, sat Checea) și Dolj (Breasta, sat Breasta). De asemenea, prin proiect sunt prevăzute și acțiuni de abilitare a persoanelor de etnie romă, precum și măsuri de îmbunătățire a gradului de conștientizare pentru combaterea discriminării.

La nivelul comunităților vulnerabile, discriminarea este resimțită încă din primii ani de viață, iar mulți dintre ei au fost marginalizați și privați de educație din considerente de rasă.

 • 2/3 dintre părinții elevilor din România consideră că elevii de etnie romă sunt discriminați de obicei la școală, însă 61% dintre părinți sunt de părere că profesorii sunt mai toleranți decât părinții față de acești elevi, iar peste jumătate (56%) mărturisesc că au fost martori la exprimarea unor opinii care să incite la ură împotriva romilor.
 • Spre deosebire de părinți, doar 27% dintre profesori consideră că elevii de etnie romă sunt discriminați în școală și 88% cred că, în școală, profesorii sunt mai toleranți decât
  părinții față de elevii de etnie romă.
 • 61% dintre cadrele didactice mărturisesc că au fost martori la exprimarea unor opinii care să incite la ură împotriva romilor.
 • În iunie 2021, Consiliul UE a adoptat o recomandare de instituire a unei Garanții europene pentru copii care vizează asigurarea accesului copiilor din categoriile vulnerabile la servicii din domenii cheie pentru dezvoltarea lor. Pentru a pune în practică Garanția pentru Copil, statele membre trebuie să numească un Coordonator Național și să elaboreze planuri de acțiune, transmise Comisiei până în martie 2022, să asigure cadrul strategic și de politici, precum și resursele necesare pentru implementarea Garanției și să sprijine familiile, astfel încât barierele
  financiare să nu împiedice accesul copiilor la servicii de calitate în domeniile cheie. În plus, fiecare stat membru trebuie să colaboreze cu autoritățile locale, societatea civilă și copiii în tot procesul de planificare, implementare și monitorizare a Garanției, iar raportările cu privire la progresele înregistrate trebuie actualizate la intervale de doi ani.