luni, septembrie 25, 2023
AcasăStiriCampaniiANCHETĂ: Patru din cinci sesizări având ca obiect infracțiuni împotriva libertății și...

ANCHETĂ: Patru din cinci sesizări având ca obiect infracțiuni împotriva libertății și integrității sexuale comise asupra minorilor s-au soluționat cu clasarea faptelor sau cu renunțarea la urmărirea penală

Patru din cinci sesizări având ca obiect infracțiuni împotriva libertății și integrității sexuale comise asupra minorilor s-au soluționat cu clasarea faptelor sau cu renunțarea la urmărirea penală; ponderea cea mai redusă o înregistrăm în cazul violului (74%) și agresiunilor sexuale (73%), ponderea cea mai ridicată în cazul racolării minorului în scopuri sexuale 92%, arată datele statistice din Raportul Inspecției Judiciare (2021). Mai mult, ancheta este îngreunată de procedura de intervievare a copilului-victimă, forțat să treacă prin prea multe mărturisiri care îl retraumatizează (minim șase), iar filtrarea sesizărilor de către personalul care nu beneficiază de suficientă pregătire în domeniul comunicării cu copii în situații de traumă reprezintă principala problemă a sistemului public de intervenție în astfel de situații, potrivit anchetei de conținut realizate de Salvați Copiii România, cu specialiști în domeniu, în perioada iulie – septembrie 2022.

Datele statistice puse la dispoziție în cadrul Raportului Inspecției Judiciare arată că:

 • În medie, 80% dintre cele 18.549 de sesizări din perioada 2014-2020 cu privire la faptele prevăzute de Art. 218-222 cu victime minori s-au soluționat cu clasarea faptelor sau cu renunțarea la urmărirea penală;
 • Majoritatea sesizărilor – 57% – privitoare la faptele care au în vedere infracțiuni împotriva libertății și integrității sexuale comise asupra minorilor sunt asumate sub Art. 220 – Act sexual cu un minor, 83,4% dintre acestea finalizându-se cu clasare sau neînceperea urmăririi penale;
 • Pe locul următor ca pondere din total sesizări sunt faptele sub incidența Art. 218 – Viol (28,1% din total sesizări), 26% din totalul acestor sesizări fiind finalizate cu rechizitorii sau acorduri de recunoaștere a faptei;
 • Au o pondere scăzută faptele incriminate de Art. 219 – Agresiuni sexuale (7,1%) din total, Art. 221 – Corupere sexuală a minorilor (6,9%) din total și Art. 222 – Racolarea minorilor în scopuri sexuale – 0,7% din total.
 • În aproximativ 3% din totalul dosarelor referitoare la faptele care au în vedere infracțiuni împotriva libertății și integrității sexuale comise asupra minorilor soluția a pus în discuție valabilitatea consimțământului victimei, distribuția acestor dosare la nivel de Parchete fiind relativ similară.

Analiza de către Inspecția Judiciară a cazuisticii din perioada 2014-2020 a arătat că sunt încă prezente cazuri în care practica este neunitară sau insuficient argumentată în ceea ce privește:

 • persoanele care însoțesc copilul victimă la audiere – au existat și cazuri în care copilul a fost audiat în lipsa unui apărător, cazuri în care nu a fost făcută o suficientă evaluare a oportunității prezenței părintelui sau a ambilor părinți (în condițiile în care aceștia au putut facilita starea de fapt);
 • locul unde se realizează audierea și înregistrarea audio-video a declarației victimei minore. Frecvent este reclamată lipsa unui spațiu adecvat și lipsa tehnicii de înregistrare la nivelul organelor de cercetare penală (poliție). De altfel, crearea de spațiu de audiere specific pentru cazurile cu victime copii este una dintre principalele propuneri formulate de către instanțe.
 • lipsa de pregătire specifică a celor mai mulți dintre funcționarii din serviciile judiciare pentru abordarea adecvată a victimelor minore;
 • reaudierea succesivă a victimei de către organele de cercetare penală (polițiști, procurori) cu sau fără o pregătire a acestora, cu sau fără prezența unui avocat, psiholog, reprezentant DGASPC.

Principalele dificultăți rezultate din analiza dosarelor au evidențiat suplimentar următoarele aspecte:

 • revenirea victimei minore asupra declarației inițiale ca urmare a trecerii timpului sau a presiunilor realizate de autor sau chiar de familia victimei între audieri;
 • dificultăți de relaționare cu persoanele vătămate minore în contextul procedurilor derulate, inclusiv generate de specializarea insuficientă a organelor de cercetare penală;
 • lipsa unor echipe multidisciplinare și interinstituționale de intervenție.

 Principalele concluzii ale raportului de cercetare Salvați Copiii România

Evaluarea făcută de Salvați Copiii România în cadrul anchetei realizate prin efectuarea de interviuri cu specialiști arată că:

 • Interacțiunea copilului victimă a abuzului sexual cu instituțiile statului, în traseul procedural al acestuia, presupune reamintirea de către copil a agresiunilor la care a fost supus de minim șase ori până la finalizarea procesului, însă de cele mai multe ori se ajunge și se depășește numărul de zece reamintiri, fără ca în acestea să fie incluse și reamintirile în cadrul discuțiilor copilului în afara instituțiilor statului: mama/sau persoana de suport, rude, prieteni, asistent maternal sau personal al centrului de plasament etc.

Cei șase actori care inițiază rememorările minim necesare sunt:

1) persoana care primește plângerea inițială (serviciul 119, polițist de serviciu, asistent social de serviciu), 2) polițistul de caz,  3) managerul de caz din partea DGASPC, 4) psihologul judiciar, 5) procurorul, 6) judecătorul. În cele mai multe cazuri li se adaugă cel puțin un al doilea expert (psiholog, psihiatru, medic legist), avocatul agresorului prin intermediul procurorului, psihologul din DGASPC care participă la evaluarea preliminară și instanța pe parcursul derulării procesului pentru o reaudiere.

 • filtrarea de către personal care nu beneficiază de suficientă pregătire în domeniul comunicării cu copii în situații de traumă a sesizărilor cu privire la abuzurile sexuale împotriva copiilor adresate organelor competente (Poliție, DGASPC, SAS) reprezintă principala problemă a sistemului public de intervenție în astfel de situații.

În urma coroborării informațiilor primite în cadrul studiului, estimările Salvați Copiii România sunt următoarele:

50%(cel puțin) dintre cazurile sesizate inițial sunt evaluate ca fiind nevalide de către poliție și asistenții sociali (gatekeeperii sistemului) și se finalizează cu neînceperea urmăririi penale (NUP);
25%(cel puțin) dintre cazurile sesizate intră în urmărire penală și se finalizează cu clasarea dosarului de urmărire penală din cauza lipsei de probe suficiente;
5%dintre cazuri intră în instanță și se finalizează cu achitarea persoanei acuzate;
12%dintre cazuri se finalizează cu recunoașterea faptei de către acuzat și condamnarea acestuia;
8%se finalizează cu condamnarea agresorului care nu        și-a recunoscut fapta.

 

 • preocuparea instituțiilor statului privind recuperarea copilului este cea mai puțin vizibilă pe întregul parcurs. Dacă preocuparea pentru sancționarea agresorului este semnificativă pentru majoritatea instituțiilor implicate practic în cazurile de abuz sexual împotriva copiilor, recuperarea din punct de vedere emoțional, psihologic este foarte slabă și constă în acordarea, doar în unele localități, a unor servicii de consiliere minimală. Restul efortului de reabilitare trebuie suportat de către aparținător, uneori prin apelul la ONG-uri, fără ca agresorul să fie obligat să suporte costurile acestui efort.
 • comunicarea inter-instituțională are multiple aspecte deficitare. Deși au fost semnalate colaborări de succes, mai ales între Procuratură și Poliție (între care există o colaborare reglementată juridic), colaborarea între Poliție/ Procuratură și DGASPC, IML, Cabinetele de psihologie judiciară a fost descrisă ca fiind deseori încărcată de asperități și lacune procedurale care pot aduce prejudicii siguranței copilului și modului de desfășurare a anchetei.

 Modelul Barnahus dezvoltat de Salvați Copiii

Modelul Barnahus implică o abordare multidisciplinară și inter-instituțională, asigurând colaborarea dintre diversele agenții (judiciare, sociale, medicale) într-un singur spațiu receptiv la nevoile copilului victimă, care oferă servicii complexe acestuia și familiei acestuia, sub același acoperiș. ”Centrul modelului Barnahus este premisa că dezvăluirea de către copil este cheia pentru identificarea și investigarea abuzului împotriva copilului în scopuri penale, protectoare și terapeutice”.

Cadrul de colaborare oferit de către spațiile Barnahus, receptive la nevoile copiilor, aduce împreună partenerii (instanțele judecătorești, parchetul, poliția, serviciile sociale de protecție a copilului, serviciile de sănătate fizică și mintală) în implementarea funcțiilor principale pentru investigarea abuzului împotriva copiilor, profesioniștii ce desfășoară interviurile criminalistice, actori ai protocolului judiciar, specialiști care livrează serviciile terapeutice și medicale. Acesta creează premisele obținerii unei protecții optime pentru copii. De aceea, abordarea de tip Barnahus permite instituțiilor să lucreze împreună în mod coordonat care să pună în centru drepturile, nevoile și interesele copilului. Modelul Barnahus oferă fiecărui copil un răspuns coordonat și eficient menit să prevină re-traumatizarea în timpul anchetei și procedurilor în instanță. Un rol cheie al modelului Barnahus este să ajute la producerea unor dovezi valide pentru procedurile judiciare prin obținerea mărturisirii de către copil astfel încât copilul să nu fie nevoit să apară în instanță, în situația în care cazul va ajunge acolo.

Principalele caracteristici ale modelului Barnahus sunt următoarele:

 • Interviurile judiciare se desfășoară conform unui protocol bazat pe dovezi;
 • Valabilitatea probatorie a declarației copilului este asigurată de proceduri și spații adecvate, aliniate la principiile procesului echitabil. Obiectivul este de a preveni repetarea de către copil a declarației sale, în timpul procedurilor judiciare, dacă există un rechizitoriu;
 • Este disponibilă o examinare medicală în scopul anchetei criminalistice, precum și pentru a asigura starea de bine fizică a copilului și recuperarea acestuia;
 • Sunt disponibile și un suport psihologic și servicii terapeutice pe termen scurt și lung pentru traumele copilului, ale membrilor familiei și îngrijitorilor fără comportament abuziv;
 • Se asigură evaluarea nevoilor de protecție ale victimei și ale eventualilor frați și surori din familie, precum și o verificare ulterioară.

Recomandări

 1. Control din punct de vedere psihologic al celor care lucrează cu copii, mai ales cu copiii vulnerabili (instituționalizați, marginali, afectați de sărăcie sau excluziune socială, copii de vârste foarte mici) mult mai riguros.
 2. Informarea privind manifestările comportamentale ale individului cu potențial agresiv împotriva copiilor trebuie să facă parte din campaniile de informare și educare a tinerilor viitori părinți în primul rând și a părinților în general.
 3. Considerăm că este foarte importantă înțelegerea dinamicii relaționale dintre agresor și copil în acțiunile de prevenție a agresiunilor sexuale împotriva copiilor.

În funcție de vârstă, jocurile cu copii având ca subiect ”secretele” pe care ei le țin, jocurile privind descrierea persoanelor foarte importante din viața lor și argumentarea acestei importanțe, atenția specială a părinților privind ”prieteniile” copiilor cu persoane adulte din afara familiei nucleu pot indica semnale de alarmă ale unei potențiale agresiuni și pot crește vigilența părinților cu privire la potențialul pericol care îl pândește pe copil.

 1. Intervievarea martorilor copii sau adolescenți din proximitatea victimei necesită la rândul ei pregătire și o bună înțelegere a mecanismelor psihologice individuale și de grup. În caz contrar, efectele de contaminare pot fi asumate cu ușurință ”minciunii copilului”, iar abuzul sexual să nu ajungă în faza urmăririi penale.
 2. Recomandăm părinților tehnica jurnalului, ca instrument important în parcursul lor parental, cel puțin în perioada în care copilul este minor, și notarea evenimentelor (atât pozitive cât și negative prin care trece copilul), încercând să altereze cât mai puțin elementele pe care acesta le dezvăluie.
 3. Este recomandabilă elaborarea unui ghid pentru părintele copilului victimă a unui abuz sexual în care să fie descriși pe scurt pașii util a fi parcurși pentru pedepsirea agresorului și recuperarea post-traumatică a copilului, după aflarea de la copil de existența unui abuz sexual asupra lui. În mod obligatoriu, în acest ghid ar trebui incluse și căile de semnalare a neglijenței sau comportamentului neadecvat din partea reprezentanților statului cu care aparținătorul și copilul intră în contact în acest proces.
 1. Considerăm că este foarte importantă pregătirea psihologică minimală a polițiștilor și asistenților sociali care merg să verifice fiecare sesizare. Trebuie înțeles că fiecare copil victimă este extrem de fragil, iar fiecare reacție a unui adult de la care copilul victimă așteaptă protecție poate altera informațional narațiunea faptelor și are impact emoțional semnificativ asupra copilului.
 2. Recomandăm înregistrarea video și audio a intervențiilor reprezentanților instituțiilor statului, cu aparatură portabilă (similar poliției rutiere), în vederea, pe de o parte, a protejării lor de eventuale agresiuni ale celor intervievați, dar și pentru constituirea unui material probatoriu foarte valoros în cazul în care ancheta intră în faza de urmărire penală. Nu în ultimul rând, înregistrarea poate constitui și un material de suport pentru pregătirea permanentă a personalului din DGASPC și Poliție.
 3. În anchetarea cazurilor de abuz sexual împotriva copiilor, interesul superior al copilului, protecția și integritatea acestuia ar trebui să primeze în raport cu toate celelalte principii de drept. Acest model este aplicat în țări nordice, precum Norvegia, și are capacitatea de a genera atât o clarificare procedurală cât și valori pozitive la nivel social.
 4. Elaborarea unui ghid pentru asistenții sociali în care pașii procedurali să fie descriși, ghid care să fie și un suport pentru comunicarea cu familia. În opinia noastră, este necesar un mecanism de intervenție interinstituțional care să stabilească cu claritate rolul fiecărui actor și care să integreze mai bine asistența socială și suportul acordat familiei și copilului.
 5. Recomandăm crearea unor centre de rezidență pentru copii victime ale abuzului sexual sau altor tipuri de abuz care să le asigure acestora protecție și un mediu confortabil și sigur în raport cu agresorul, imediat ce plângerea a fost depusă, până la finalizarea procedurilor ce au drept consecință tăierea legăturii agresorului cu copilul victimă (arestare preventivă, încarcerare).
 6. Recomandarea adresată de către o parte dintre procurorii intervievați vizează schimbarea statutului suspectului în inculpat înainte de prima audiere, pe baza dovezilor anterioare, în numele interesului superior al copilului, astfel încât la primul interviu să poată fi prezent și avocatul persoanei acuzate, care să formuleze întrebări adresate în aceeași sesiune de audiere.
 7. Modificarea legislației astfel încât agresorul să fie obligat să suporte financiar costurile de consiliere psihologică a victimei până la recuperarea acesteia sau, după caz, până la majorat.
 8. Introducerea unui sistem de monitorizare pe termen mediu (3 ani) a copilului care a fost victima unui abuz sexual, pentru a vedea riscul de deficit de integrare socială a acestuia si consecințele pe termen mediu ale agresiunii la care a fost supus. Pe parcursul acestei perioade, agresorului i se pot imputa eventuale costuri necesare consilierii copilului.
 9. Identificarea unei modalități de abordare unitară la nivel național a intervenției pentru sprijin psihologic în cazul copiilor abuzați sexual, valorificând expertiza specialiștilor în domeniu și punând în prim plan interesul superior al copilului.
 10. Recomandăm un studiu destinat evaluării instituționale a rolului SASANTEC (Serviciului Asistenţă în Situaţii de Abuz, Neglijare, Trafic şi Exploatare a Copilului) în intervenția rapidă în urma sesizării unui caz de abuz sexual.
 11. Specializarea unor magistrați judecători în judecarea cazurilor de abuz sexual împotriva copiilor este cel puțin la fel de importantă ca și specializarea unor procurori criminaliști. O parte a judecătorilor intervievați chestionați au recomandat chiar schimbarea codului de procedură penală în vederea obligativității prezenței unui psiholog cu ocazia oricărei audieri a copilului în faza de urmărire penală și în etapa de derulare a procesului penal.
 12. Înființarea unui observator teritorial pentru minori, la nivel național, în cadrul Ministerului Justiției, care să monitorizeze evoluția copiilor victime și fenomenul de re-victimizare a acestora, pentru a oferi periodic o evaluare a eficacității sociale a intervențiilor în domeniul asigurării integrității copiilor și echilibrului psihologic al acestora.

Raportul de cercetare poate fi consultat pe site-ul www.stopabuz.ro AICI.

Proiect derulat de Organizația Salvați Copiii, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este acela de consolidare a capacității Organizației Salvați Copiii de a facilita implementarea coerentă în România a modelului inovator Barnahus de cooperare instituțională și abordare multidisciplinară pentru protejarea drepturilor copiilor victime ale abuzului sexual și violenței. Proiectul Cooperare interinstituțională și advocacy pentru protecția copiilor victime ale abuzului sexual și violenței are în vedere prevenirea re-traumatizării copiilor victime ale abuzului sexual și violenței domestice. Acesta este implementat în perioada martie 2022-august 2023.

ARTICOLE SIMILARE

Terasa The Garden Colosseum Mall devine pentru 4 weekend-uri locul de distracție și petrecere a serilor de vară

Colosseum Mall anunță că dă startul seriei de evenimente tematice organizate pe terasa The Garden, 4 weekend-uri consecutiv. Astfel, cei care vor rămâne în...

Pe 25 iulie începe ediția a VIII-a a Boovie, festivalul internațional de book-trailere, cu un număr record de peste 5.500 de participanți

Boovie, festivalul internațional de book-trailere realizate de elevi de gimnaziu și liceu, are loc anul acesta la Brașov, în perioada 25-28 iulie, sub tema...

 Până pe 30 iulie, MAMBricolaj oferă promoții estivale și transport gratuit la achiziții de cel puțin 2.500 de lei

MAMBricolaj, lanț românesc de magazine de materiale și accesorii pentru mobilă, listat pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB), derulează, până pe...

Un start-up din Cluj își propune să ofere 500 de cărți personalizate copiilor de la sate!

My Secret Land, un start-up clujean care realizează cărți personalizate pentru copii, dorește să ofere copiilor de la sate șansa de a avea cărți...

Vaccinarea copiilor dă semne de redresare după încetinirea cauzată de COVID-19

La nivel mondial, serviciile de vaccinare au reușit să imunizeze în 2022 cu patru milioane mai mulți copii decât în anul precedent, în urma...

Product recall, o nouă poliță de asigurare care ajută producătorii și comercianții să acopere pierderile provocate de retragerea de la vânzare a unor...

Leader Team Broker, jucător cheie pe piața asigurărilor de nișă din România și din Europa, oferă producătorilor și comercianților asigurarea Product recall, o poliță...

British Council a lansat o nouă platformă de pregătire pentru testul IELTS

British Council IELTS anunță lansarea unui serviciu nou, IELTS Ready: Premium, care oferă sprijin inovativ celor care se pregătesc să susțină un test IELTS...

Cât de periculoasă e ”banana”, distracția preferată a românilor la mare: La viteza la care aceasta de deplasează, e ca și cum ne lovim...

Vara, când ne bucurăm de vacanță și ne relaxăm la malul mării, este important să fim conștienți de riscurile de accidentare care pot apărea...

A mai rămas mai puțin de o zi până la evenimentul „Noapte albă pentru zile negre”, organizat de Crucea Roșie Română

Doar o zi ne mai desparte de evenimentul maraton „Noapte albă pentru zile negre“, organizat de Crucea Roșie Română în perioada 1-2 iulie, în...

Shakespeare School Essay Competition, ediția #15. Peste 9.890 de copii și tineri s-au întrecut în creativitate și originalitate

 Shakespeare School Essay Competition s-a bucurat de o mare popularitate în rândul tinerilor, atingând un record al înscrierilor din ultimii ani. Competiția dedicată elevilor de...

“Indiana Jones and the Dial of Destiny/ Indiana Jones și Cadranul Destinului”, aventura finală a unui erou ce sfidează trecerea timpului

De la apreciatul scriitor-regizor James Mangold vine ultimul capitol din saga unuia dintre cei mai mari eroi din istoria cinematografiei: Indiana Jones.  “Indiana Jones...

Art Safari Love Edition se deschide din 30 iunie! Capodopere cu și despre dragoste de la National Portrait Gallery din Londra, în premieră la...

 Cel mai hot eveniment al verii, Art Safari Love Edition, prezintă Love Stories, cu peste 100 de capodopere de Andy Warhol, Man Ray,...

Până pe 28 august, MAMBricolaj oferă 3 vacanțe MAMrelaxat clienților cu bonuri de cel puțin 250 de lei

   MAMBricolaj, lanț românesc de magazine de materiale și accesorii pentru mobilă, listat pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB), oferă clienților care...

Nestlé lansează cea de-a 6-a ediție a programului de internship de vară plătit pentru studenți și absolvenți

Nestlé, cea mai mare companie de produse alimentare și băuturi din lume, se pregătește să primească luni, 3 iulie, 50 de studenți și absolvenți...

EXPOZIȚIE DE FLUTURI EXOTICI VII LA ANTIPA

Credeai că verde și roz nu arată bine împreună? Natura te contrazice! Vino să descoperi combinații de culori și modele neobișnuite în expoziția de...

Farmec lansează Gerovital Kids, o gamă variată de îngrijire a pielii copiilor și bebelușilor

Farmec, cel mai mare producător român de cosmetice, se extinde pe nișa produselor dedicate îngrijirii copiilor și lansează Gerovital Kids, o gamă completă de...

O viață sănătoasă începe din copilărie. Șapte medici oferă informații prețioase despre obiceiurile sănătoase pe care copiii ar trebui să le deprindă 

Obiceiurile sănătoase învățate încă din copilărie joacă un rol crucial în menținerea sănătății pe termen lung și în îmbunătățirea calității vieții. Potrivit specialiștilor, copiii...

Noapte albă pentru zile negre – vino să afli de la Crucea Roșie Română ce trebuie făcut în cazul unui dezastru

În perioada 1-2 iulie, cu ocazia aniversării a 147 de ani de activitate, Crucea Roșie Română organizează în Parcul Mogoșoaia evenimentul maraton „Noapte albă...

Locurile pentru ”Grădiniţa de vară” vor fi suplimentate

Locurile pentru programul "Grădiniţa de vară" vor fi suplimentate a anunțat ministrul Educaţiei, Ligia Deca, la finalul ședinței de Guvern, motivând decizia prin faptul...

Criza climatică, un subiect care îi preocupă pe părinți

Criza climatică pare să reprezinte un subiect care îi preocupă pe părinți și îi determină să își remodeleze viața și obiceiurile de cumpărare.Potrivit unui...

Avertisment în privința siropului de tuse

După ce mai mult de 300 de copii au murit în urma ingestiei de sirop de tuse, în unele țări cu nivel scăzut de...

Continuă campania de ecologizare „Și naturii îi e greu să se lase de fumat”. Voluntarii de la “Colorăm Zâmbete” participă la acțiuni de colectare...

Protejarea mediului este esențială pentru a asigura un viitor durabil generațiilor viitoare. Vulcan Value Centre continuă inițiativa #ResponsiblyTogether sub umbrela campaniei „Și naturii îi...

Școala de Vară 2023 la Antipa

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” îi invită pe copiii cu vârste cuprinse între 9 și 14 ani să pășească în fascinanta lume...

Cât de periculoasă este minimalizarea gravității infecției cu virus varicelos

Medicul Mihai Cariu atrage atenția în privința abordării iresponsabile a modului în care este tratat un copil bolnav de varicelă și avertizează: ”Mesaj practic...

Dino Parc Râșnov sărbătorește 8 ani de la deschidere cu numeroase jocuri, concursuri și premii pentru cei mici

Dino Parc Râșnov aniversează 8 ani de la deschidere în weekend-ul 17 - 18 iunie 2023, printr-o serie de activități, jocuri și concursuri cu...

Spitalele, hotelurile și zonele de agrement vor avea acces la cafea premium de la Starbucks, preparată cu apă de la Cumpăna

Nestlé Professional, expertul Nestlé în domeniul consumului în afara casei ce oferă soluții personalizate de băuturi calde și reci pe bază de cafea și...

30% dintre români optează regulat pentru produse pe bază de plante în alimentația lor, iar 10% dintre aceștia consumă produse pe bază de plante...

Danone România anunță noi rezultate cu privire la studiul despre interesul și comportamentul de consum al românilor, în privința produselor pe bază de plante...

Ce a schimbat Ministerul Educației în calendarul activităților specifice de final de an școlar pentru clasele a VIII-a, a XII-a zi, a XIII-a seral...

Ministerul Educației anunță că în contextul protestului personalului din învățământul preuniversitar a fost nevoit să adapteze calendarul activităților specifice de final de an școlar,...

Festivalul de artă „Film în Sat”, imaginat de actorul Cuzin Toma, debutează în 2023 la Islaz

Festivalul de artă „Film în sat” revine în 2023 cu și mai multe ediții în toată țara! Proiectul cultural imaginat de actorul Cuzin Toma...

Programul Național Cantus Mundi anunță înscrierile la Școala de Vară

Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” prin Programul Național Cantus Mundi lansează înscrierile la Școala de Vară Cantus Mundi, Ediția 2023.A cincea...

Ultimele stiri

Cele mai citite