Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, anunţă că, în procesul de consultare privind proiectul legii învăţământului preuniversitar, au fost înregistrate propuneri formulate de Consiliul Naţional al Elevilor.

“Întrucât aceste propuneri se constituie într-un aport important pentru calitatea proiectului Legii Învăţământului Preuniversitar, acestea au fost deja acceptate şi asumate de către Ministerul Educaţiei. Mulţumim pentru propunerile constructive formulate şi reiterăm deplina disponibilitate de dialog a Ministerului Educaţiei în vederea susţinerii interesului superior al elevului”, a transmis, vineri, Sorin Cîmpeanu.

Consiliul Naţional al Elevilor solicitase, într-o adresă trimisă Ministerului Educaţiei, includerea reprezentanţilor elevilor ca membri cu drept de vot în consiliile de administraţie ale liceelor şi ca observatori în cazul şcolilor gimnaziale.

“Nu putem accepta ca elevii, acele persoane în jurul cărora ar trebui să se învârtă, în primul rând, deciziile din sistemul de educaţie, să fie excluse din structurile consultative şi cele de conducere din unităţile de învăţământ. Legea învăţământului preuniversitar ar trebui să reprezinte un prim pas către a asigura o colaborare strânsă, îndreptată spre identificarea de soluţii, între elevi şi decidenţi, la toate nivelurile. Principiul participării active a tinerilor în luarea deciziilor care îi privesc trebuie asumat în totalitate de către statul român, iar pentru a ne asigura că viitorul ne va rezerva tineri activi civic, conştienţi de responsabilităţile şi oportunităţile pe care le au, este necesar ca aceste exerciţii de management participativ să înceapă încă din şcoală”, a declarat Robert Avram, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor, citat într-un comunicat de presă.

O altă solicitare viza obligativitatea constituirii de consilii şcolare ale elevilor în unităţile de învăţământ şi la nivel judeţean.

Referitor la Statutul Elevului, se solicita ca acesta să fie aprobat de ministrul Educaţiei doar după consultarea Consiliului Naţional al Elevilor şi a celorlalţi parteneri sociali.

Consiliul Naţional al Elevilor a cerut, totodată, introducerea unui nou articol în proiectul de lege, care să prevadă că toate deciziile din învăţământul preuniversitar se iau prin consultarea beneficiarilor primari (asociaţii reprezentative ale elevilor) şi a celor secundari şi terţiari (asociaţii de părinţi, reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai administraţiei locale şi ai societăţii civile).

Într-un răspuns transmis de Ministerul Educaţiei se menţionează că proiectul de lege va fi modificat în conformitate cu ultimele două solicitări. De asemenea, va exista o prevedere conform căreia din Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ de nivel liceal/postliceal va putea face parte şi un reprezentant al elevilor cu drept de vot, dacă a împlinit 18 ani.

În ceea ce priveşte propunerea referitoare la constituirea consiliilor şcolare ale elevilor, care să activeze ca parteneri ai conducerii şcolii, Ministerul Educaţiei a transmis că va fi analizată în procesul de dezbatere a proiectului de lege.