Precizări ale CNAS legate de concediile medicale pentru carantină şi izolare

Concediile medicale pentru carantină şi izolare pot fi eliberate doar dacă persoanele asigurate transmit medicilor de familie deciziile de carantină sau izolare primite din partea Direcţiei de Sănătate Publică (DSP), deoarece medicii nu primesc automat aceste decizii, potrivit unor precizări ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

CNAS explică, printr-un comunicat emis miercuri, modalitatea de eliberare a concediilor medicale de carantină şi izolare.

Potrivit CNAS, persoana asigurată poate obţine concediul medical de carantină doar pe baza unei decizii de carantină emise de DSP-urile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Această decizie trebuie transmisă medicului de familie de către persoana asigurată, iar certificatul de concediu medical de carantină se emite doar pe durata stabilită în decizia de confirmare a carantinei.

Decizia de carantină se emite persoanelor asigurate în următoarele situaţii: au intrat in contact direct cu cel puţin o persoană infectată cu virusul SARS-CoV-2, confirmată prin testare cu metoda RT-PCR sau teste rapide de detecţie a antigenelor SARS-CoV-2; au sosit din ţări şi/sau zone cu risc epidemiologic ridicat; prezentau semne şi simptome sugestive specifice conform definiţiei de caz, dar, în urma investigaţiile paraclinice specifice, nu s-a confirmat diagnosticul de boală infectocontagioasă.

Certificatele de concediu medical pentru carantină se completează, înscriindu-se codul de indemnizaţie 07, cod diagnostic 994, indiferent de locul în care a fost instituită măsura carantinei.

Notă. Codul de indemnizaţie 07 – Carantină – oferă persoanei asigurate o indemnizaţie de 100% din baza de calcul. Baza de calcul este determinată ca medie a veniturilor brute lunare din ultimele șase luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar.

CNAS explică faptul că deciziile de izolare sunt transmise direct persoanelor asigurate prin aplicaţia informatică Corona Forms de către DSP-uri, dar nu şi medicilor curanţi sau medicilor de familie.

Medicii primesc această decizie de izolare numai în situaţia în care persoanele infectate cu virusul SARS-CoV-2 refuză izolarea.

(1) În situaţiile în care persoana infectată cu virusul SARS-CoV-2 s-a aflat în izolare la domiciliu sau la o locaţie declarată, certificatul de concediu medical se eliberează de medicul de familie care a luat în evidenţă şi a monitorizat această persoană, pentru o perioadă stabilită în funcţie de evoluţia bolii şi durata monitorizării. Indemnizaţia pentru concediul medical de izolare reprezintă 100% din baza de calcul.

Pentru pacienţii care prezintă schele post-COVID-19, medicii de familie vor elibera concediu medical cu cod de indemnizaţie 01 – boală obişnuită. Indemnizaţia acordată persoanelor asigurate pentru codul 01 este de 75% din baza de calcul.

(2) În situaţia în care persoana infectată cu SARS-CoV-2 pentru care s-a instituit măsura izolării într-o unitate sanitară sau intr-o locaţie alternativă ataşată unei unităţi sanitare, certificatul de concediu medical se eliberează de medicul curant din unitatea sanitară, atât pentru perioada internării, cât şi pentru perioada externării.

Dacă medicul din spital nu a eliberat concediul medical la externare, pentru perioada în care persoana asigurată se află izolată la domiciliu sau la locaţia declarată, certificatul de concediu medical va fi emis de către medicul de familie care monitorizează persoana respectivă. În certificatul de concediu medical se va înscrie codul de indemnizaţie 51, cu înscrierea numărului corespunzători bolii infectocontagioase pentru care s-a instituit izolarea, respectiv codul 24 şi înscrierea codului de diagnostic „64- alte boli cu virus, neclasate în alte locuri”.

Codul de indemnizaţie 51 – boală infectocontagioasă pentru care s-a instituit măsura izolării – oferă un cuantum al indemnizaţiei de 100% din baza de calcul.

Dacă, la externarea din spital, este necesară izolarea în continuare a pacientului la domiciliu, pe perioada de stării de contagiozitate, în certificatul de concediu medical se va înscrie codul de indemnizaţie 51, cu înscrierea numărului corespunzători bolii infectocontagioase pentru care s-a instituit izolarea, respectiv codul 24 şi înscrierea codului de diagnostic „64- alte boli cu virus, neclasate în alte locuri”.

Dacă, la externarea din spital, medicul curant consideră pacientul vindecat din punct de vedere al bolii infectocontagioase, fiind în afara perioadei de contagiozitate, dar acesta prezintă sechele post-COVID-19, în certificatul de concediu medical se va completa codul de indemnizaţie 01, cu păstrarea codului de diagnostic „64- alte boli cu virus, neclasate în alte locuri”.

Acest certificat de concediu medical pentru pacienţii cu sechele post-COVID-19 poate fi prelungit de către medicul de familie.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *