Combaterea coruptiei in educatie: fiecare scoala va avea o comisie ce va verifica legalitatea colectelor de bani de la parinti

Share Button

money for educationPotrivit unui comunicat de presă, în cadrul Programului de masuri pentru informarea, prevenirea si combaterea coruptiei in educatie, ISMB a transmis joi, catre toate unitatile de invatamant preuniversitar din Bucuresti, o adresa prin care care solicita urmatoarele:

1. La nivelul fiecarei unitati de invatamant se va constitui o comisie care va efectua o verificare interna privind o posibila incalcare a prevederilor legale in vigoare referitoare la implicarea cadrelor didactice/angajati ai unitatii, in strangerea de sume de bani de la parintii elevilor pentru diferite activitati;

2. Comisia de verificare mentionata mai sus, va elabora un raport, la care va anexa toate documentele justificative, in maxim 3 zile lucratoare de la numire si il va inainta Consiliului de Administratie al unitatii de invatamant, in vederea luarii masurilor legale ce se impun;

3. Consiliul de administratie al unitatii de invatamant, in functie de concluziile cuprinse in raport va lua urmatoarele masuri legale:

 • va elaborarea in regim de urgenta un plan de masuri in vederea informarii, prevenirii si combaterii actelor de coruptie ce pot sa apara in unitate, tinand cont de vulnerabilitatile identificate;
 • va numi prin decizie o comisie de cercetare disciplinara care va cerceta presupusele abateri ale persoanelor implicate, cu respectarea procedurii instituite de art. 280-282 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 pentru personalul didactic/didactic auxiliar si art. 247- 252 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, pentru personalul nedidactic, in conditiile in care exista suspiciuni de incalcare a normelor legislative de catre angajatii unitatii sau exista sesizari in acest sens;
 • vor fi sanctionate drastic persoanele vinovate de incalcarea legii;
 • vor fi sesizate de urgenta organele competente in conditiile in care se va constata ca anumite fapte imbraca prin natura lor caracter penal.

4. Unitatea de invatamant, prin director, va informa de urgenta ISMB, prin adresa scrisa, cu privire la aspectele constatate in urma procedurii prevazute la punctul 3, la care se va anexa si o copie a procesului verbal intocmit in cadrul Consiliului de Administratie.

Adresa transmisa de Inspectoratul Scolar Bucuresti are urmatoarele obiective:

 • Inlaturarea/sanctionarea tuturor faptelor care conduc la incalcarea prevederilor legale in vigoare referitoare la acte de coruptie in sistemul educational;
 • Reducerea vulnerabilitătii specifice sectorului educațional prin implementarea sistematica a măsurilor preventive;
 • Consolidarea integritătii personalului din educatie;
 • Cresterea gradului de educatie anticoruptie în formarea profesională;
 • Cresterea transparentei institutionale.

Unitatile de invatamant, in functie de specificul acesora, vor tine seama in planul de masuri pe care il vor elabora pe langa vulnerabilitatile identificate si de cele cuprinse in Planul de masuri de la nivelul ISMB, astfel:

 •  Inscrierea la gradinita;
 •  Inscrierea la Clasa pregătitoare;
 •  Constituirea claselor la început de an scolar;
 •  Transferul elevilor;
 •  Activitatea „Scoală după scoală“;
 •  Meditatii particulare cu elevii de la clase;
 •  Constituirea fondului comitetului de părinti;
 •  Organizarea optionalelor;
 •  Materiale auxiliare/culegeri;
 •  Licitatii/achizitii/reabilitări;
 •  Organizarea banchetelor la sfârsit de an scolar;
 •  Examene nationale;
 •  Examene definitivare/titularizare.

 

Pe langa masurile mai sus precizate, la nivelul unitatilor de invatamant se vor avea in vedere, in perioada imediat urmatoare si urmatoarele aspecte:

– Prelucrarea OMEN Nr.5144/2013 privind aprobarea Strategiei anticoruptie în educatie în cadrul Consiliilor Profesorale din unitatea de invatamant;

– Prelucrarea OMEN Nr.5144/ 2013 privind aprobarea Strategiei anticoruptie în educatie si a legislatiei aplicabile cu parintii, la nivelul fiecarei clase/grupe;

– Discutarea în cadrul orelor de dirigentie a aspectelor legate de fenomenul coruptiei, cauze, consecinte (notiuni generale);

– Revizuirea regulamentelor interne prin introducerea unor clauze referitoare la prevenirea faptelor de coruptie în unitatea de invatamant;

– Activităti educative, campanii de informare a elevilor si părintilor din unitatea de învătământ privind cauzele si consecintele faptelor de coruptie;

– Incheierea unor parteneriate de colaborare cu ONG-uri, fundatii, asociatii, institutii, privind informarea, prevenirea si combaterea faptelor de coruptie;

– Cresterea transparentei institutionale, imbunătătirea strategiilor de comunicare catre comunitate, parinti, mass – media;

– Intensificarea cooperarii cu organele judiciare si structurile de control care au atributii în prevenirea si combaterea coruptiei;

Directorii unitatilor de invatamant sunt direct raspunzatori de ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei adrese.

Share Button


SUSȚINE PROIECTUL KIDSNEWS.RO!

.


CITEȘTE ȘI:
 
 • Elevii cu simptome au acces restricționat în școală 14 zile, dacă părinții nu vor testare
 •  
 • Teatrul Nottara lansează un nou proiect pentru liceeni
 •  
 • Mâncarea pentru bebeluși este extrem de periculoasă
 •    
     

  Să ne mai și delectăm, cu drăgălășeniile celor mici

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *