miercuri, septembrie 28, 2022
AcasăParintiCe prevede proiectul de OUG, pus în dezbatere publică, pe tema creșterii...

Ce prevede proiectul de OUG, pus în dezbatere publică, pe tema creșterii stimulentului de reinserție pentru părinții care se întorc la muncă înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, de la 650 de lei la 1.500 de lei

Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență prin care stimulentul de reinserție pentru părintele care se întoarce la muncă înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni crește de la 650 de lei lunar la 1.500 de lei, așa cum anunțase de altfel ministrul Raluca Turcan.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.gov.ro.

Puteți studia proiectul AICI

În Nota de Fundamentare se menționează că potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare, au dreptul să beneficieze de concediul și indemnizația pentru creșterea copilului persoanele care în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserţie. Acordarea stimulentului de inserție se prelungește până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilități, dacă persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 de zile anterior împlinirii de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități.

În contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada instituirii stării de urgență/stării de alertă au fost adoptate o serie de măsuri în domeniul protecţiei socialecu impact direct sau indirect inclusiv în ceea ce privește solicitanții/beneficiarii drepturilor reglementate de OUG nr. 111/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, veniturile obținute de anumite categorii profesionale pe perioada suspendării/reducerii activității ca urmare a instituirii stării de urgență/stării de alertă,respectiv indemnizațiile lunare acordate din bugetul de stat reglementate la art. XV din OUG nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, nu constituie venituri din desfăşurarea activităţii.

Având în vedere dispozițiile actelor normative menționate trebuie introduse anumite reglementări pentru a nu afecta dreptul la concediul și indemnizația pentru creșterea copilului al persoanelor care au realizat astfel de venituri.

De asemenea, dacă anul 2020 s-a caracterizat prin suspendarea unor activități economice pe perioada stării de urgență și respectiv a stării de alertă, în anul 2021 se preconizează reluarea activităților economice, având în vedere vaccinarea populației și relaxarea treptată a restricțiilor.În acest sens, este necesar să asigurăm o participare mai mare pe piața muncii a tuturor persoanelor, inclusiv a celor aflați în concediul pentru creșterea copiilor și plata indemnizației aferente.

Măsura reglementată în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 se referă la acordarea stimulentului de inserție. Majorarea acestuia și flexibilizarea acordării poate conduce la avantaje atât pentru angajați, cât și pentru angajatori pe de o parte prin creșterea veniturilor populației aflată în această situație, iar pe de altă parte prin asigurarea forței de muncă necesară la nivelul angajatorului.

Măsura reglementată în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 se referă la acordarea stimulentului de inserție. Majorarea acestuia și flexibilizarea acordării poate conduce la avantaje atât pentru angajați, cât și pentru angajatori pe de o parte prin creșterea veniturilor populației aflată în această situație, iar pe de altă parte prin asigurarea forței de muncă necesară la nivelul angajatorului.

Totodată, din aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010, au reieșit o serie de dificultăți cu impact asupra persoanelor beneficiare de drepturile prevăzute de această ordonanță de urgentă, care se referă la: -excluderea părinților, care au în întreținere copii cu vârsta cuprinsă între 2 (3)și 3 (4) ani, de a beneficia de stimulent de inserție în situația în care, după întoarcerea la activitate, părintelui ii încetează raportul de muncă/de serviciu însă, după o perioadă în acest interval de timp, se reangajează;-imposibilitatea angajatorilor de a sancționa angajatul, în perioada celor 6 luni după întoarcerea la activitatea profesională prin finalizarea concediului pentru creșterea copiilor, în situația în care se constată abateri disciplinare în legătură cu munca.

Prin proiectul de ordonanță de urgențăse propune modificarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru remedierea acestor deficiențe, astfel încât să fie asigurat accesul neîngrădit al părinților la drepturile reglementate.

Prin proiectul de ordonanța de urgențăse propune modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010, cu modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii caperioadă care să poată face parte din cele 12 luni care se iau în calcul la stabilirea dreptului la concediul și indemnizația pentru creșterea copiluluiși a celei în care persoana îndreptățită abeneficiat de indemnizația lunară prevăzută la art. XI și XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată prin Legea nr.69/2020, cu modificările și completările ulterioare și/sau de art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.282/2020, cu modificările ulterioare.

De asemenea, se propune majorarea stimulentului de inserție în situația în care persoana beneficiară a concediului și indemnizației pentru creșterea copilului realizează venituri supuse impozitului până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități, diferențiat în funcție de vârsta copilului, precum și acordarea acestuia în cuantumul actual de 650 lei persoanelor care realizează venituri supuse impozitului în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru îngrijirea copilului cu dizabilități cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani.

Astfel se propune ca stimulentul să se acorde:
– în cuantum de 1500 lei, dacă persoanele îndreptățite obţin venituri supuse impozitului, oricând înainte de împlinirea de către copil avârstei de 6 luni, respectiv 1an în cazul copilului cu dizabilități, acordat până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități;

– în cuantum de 650 lei :dacă persoanele îndreptățite obţin venituri supuse impozitului, oricând după împlinirea de către copil vârstei de 6 luni, respectiv 1an în cazul copilului cu dizabilități, acordat până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități;dacă persoanele îndreptățite obţin venituri supuse impozitului, oricând după împlinirea de către copil vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități, acordat până la împlinirea de către copil a vârstei de 3ani, respectiv 4ani în cazul copilului cu dizabilități; dacă persoanele îndreptățite obţin venituri supuse impozitului, oricândîn perioada în care se află în concediul pentru îngrijirea copilului cu dizabilități cu vârsta între 3 –7 ani.

Se apreciază că majorarea stimulentului de inserție și posibilitatea acordării acestuia și în cazul persoanelor care beneficiază de prevederile art. 31 alin.(1) din OUG nr. 111/2010, cu modificările și completările ulterioare, vor stimula reîntoarcerea la activitatea profesională a persoanelor îndreptățite să beneficieze de indemnizație pentru creșterea copilului și indemnizația lunară, ca urmare a majorării bugetului familial alocat creșterii și îngrijirii copilului/copiilor.

ARTICOLE SIMILARE

Sunt ultimele zile în care te poți înscrie voluntar pentru copiii din centrele de plasament din București și din țară

Ajungem MARI, singurul program educațional destinat copiilor din sistemul de protecție, are nevoie urgent de voluntari care să aducă schimbarea în viețile acestora și...

Start Joc! Școlile din sectorul 2 sunt implicate într-o campanie de colectare separată a deșeurilor

Start la colectarea separată a deșeurilor reciclabile pentru elevii din sectorul 2 al Capitalei - un proiect derulat de ASAP (Armata Selectării Atente a...

Și bunicii noștri se descură foarte bine în lumea digitală! Primul program de educaţie digitală a vârstinicilor continuă

Programul Digital Citizen oferă acces la lumea online inclusiv persoanelor vârstnice, cele mai expuse riscului de izolare digitală. ECDL Romania continuă programul de educaţie...

Programul Național Cantus Mundi lansează audițiile pentru Atelierele de percuție

Programul Național Cantus Mundi anunță deschiderea audițiilor pentru participarea la Atelierele de percuție, coordonate de experimentații muzicieni și formatori Zoli Toth și Bogdan Pop. Atelierele...

Normele de aplicare a serviciilor de telemedicină, aprobate

La propunerea Ministerului Sănătății, Executivul a aprobat, miercuri, 14 septembrie 2022, proiectul de Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor...

Eliminarea bursei sociale pentru elevii din mediul rural, care merg la liceu în altă localitate va agrava abandonul școlar. Salvați Copiii România solicită restabilirea...

Organizația Salvați Copiii România condamnă eliminarea fără nicio justificare a bursei de merit pentru clasa a V-a și a bursei de ajutor social pentru...

Ministrul Gabriela Firea anunță finalizarea unui proiect important privind egalitatea de șanse între femei și bărbați

Ministrul Gabriela Firea a anunțat finalizarea unui proiect important prin care egalitatea de șanse între femei și bărbați nu rămâne doar la nivel de...

Ministrul Educației subliniază că gratuitatea transportului elevilor şi bursele sociale sunt asigurate de la bugetul de stat

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunțat, sâmbătă, că asigurarea gratuităţii transportului elevilor şi bursele sociale sunt de maximă importanţă pentru Guvernul României şi sunt...

Pacienții nu trebuie să plătească testul anti–Covid 19 la internarea într-o unitate sanitară

Prof. univ. dr. Alexandru RAFILA, ministrul Sănătății a aprobat un Ordin de ministru privind unele măsuri ce se aplică de unitățile sanitare, în situații...

Familiile din România continuă să adopte într-un număr record!

În primele trei luni ale anului, au fost adoptați 418 copii aflați în grija statului, cu 100 mai mulți față de aceeași perioadă a...

A fost aprobat ajutorul financiar pentru tinerii care vor să devină părinți, dar nu pot din cauza infertilității: 15.000 de lei pentru decontarea procedurilor...

Ministrul Gabriela Firea a anunțat că a fost aprobat ajutorul financiar pentru tinerii care vor să devină părinți, dar nu pot din cauza infertilității!...

Emoțiile ”bobocilor” de liceu sunt și ale părinților. Beatrice Popescu, psihoterapeut: ”Părinții au o responsabilitate uriașă, aceea de a fi receptorii tuturor nemulțumirilor”

Trecerea la o etapă educațională superioară generează atât provocări, cât și imense frustrări pentru copii, dar și pentru părinții lor. După examenul de evaluare...

Ministrul Educației susţine că au fost consultaţi toţi experţii pentru elaborarea legilor educaţiei

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat luni, referindu-se la proiectele de lege ale educaţiei, că timp de cinci ani şi jumătate au fost consultaţi...

Patrimoniul palatelor copiilor şi cluburilor şcolare, descentralizat

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat joi că patrimoniul unităţilor de educaţie extraşcolară va fi descentralizat, trecând la consiliile judeţene. "Patrimoniul unităţilor de educaţie extraşcolară...

Persoanele care renunţă la titlul de doctor ar putea fi obligate să returneze statului sumele investite

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a afirmat, joi, că persoanele care decid să renunţe la titlul de doctor ar putea fi obligate să returneze toate...

Ministrul Educației anunță revizuirea ordinului de ministru privind alocarea burselor pe criterii de reală performanță

Ministerul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat, joi, că va revizui ordinul de ministru privind alocarea burselor, astfel încât acestea să ajungă într-adevăr la elevii...

Ministerul Educaţiei a decis iniţierea unei HG pentru suplimentarea numărului de posturi din învăţământul preuniversitar

Ministerul Educaţiei a decis iniţierea unei hotărâri de Guvern pentru suplimentarea numărului de posturi din unităţile de învăţământ preuniversitar, a anunţat, joi, ministrul Sorin...

Primă de instalare de 3 salarii medii brute pe economie pentru profesorii care se titularizează în mediul rural

Profesorii care se vor titulariza în mediul rural ar putea primi o primă de instalare în valoare de 3 salarii medii brute pe economie,...

300 de şcoli vor beneficia de programul ”Masă caldă”

Ministrul Educaţiei Sorin Cîmpeanu a anunţat, joi, că va fi iniţiată o ordonanţă de urgenţă prin care se va extinde la peste 300 numărul...

Peste 1.000 de copii şi tineri din centrele de plasament sunt pregătiţi pentru viaţa de după ieşirea din sistem de Ajungem MARI, în cadrul...

Peste 1.000 de copii şi tineri din centrele de plasament sunt implicaţi, de un an de zile, în proiectul Great Future, menit să îi...

2 din 5 copii români au mama plecată la muncă în străinătate

Aproape jumătate dintre copiii ai căror părinți muncesc în străinătate au rămas în țară fără mama lor alături Salvați Copiii, în parteneriat cu PEPCO România,...

Ministrul Educației consideră că pentru orice cadru didactic, salariul trebuie să fie cel puţin egal cu salariul mediu

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat vineri că schimbările propuse prin proiectul noilor legi ale educaţiei vor avea rezultate doar prin alocarea de resurse...

Fondatorul celei mai ample inițiative Europene de recunoaștere a abuzurilor împotriva copiilor a realizat prima vizită oficială în România

Justice Initiative este o mișcare pan-europeană ce aduce laolaltă 19 țări și are ca scop oprirea, recunoașterea și prevenirea abuzurilor asupra copiilor din Europa....

Peste  21.000 de copiii români nu au niciun părinte cu ei, în țară; 9% dintre copiii cu cel puțin un părinte plecat sunt în...

Salvați Copiii România, cu sprijinul Poliţiei de Frontieră Române, derulează activități de informare pentru părinții care revin în România în perioada vacanţei de vară Mai...

Cum a ajuns România cea mai puțin deprimată țară din UE

”Ne-am obișnuit să răspundem din politețe că suntem BINE, dar e normal să nu fii în fiecare zi bine și e normal să vorbim...

Studenții cer majorarea subvenţiei pentru transportul feroviar şi cu metroul la 90%

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) semnalează necesitatea majorării subvenţiei acordate la transportul feroviar şi cu metroul pentru studenţi de la 50%...

Un cor de inimi a dat ritmul unei ”melodii” care a emoționat un stadion întreg la UNTOLD 

B.U.G. Mafia a făcut să fie auzite pe MainStage bătăile de inimă ale celor care țin în viață alte inimi. Sunt Dăruitorii care au...

Ministrul Educației spune că bugetul burselor este de zece ori mai mare pentru perioada 2023-2024 decât în 2020

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat, sâmbătă, că pentru anul şcolar 2023 - 2024 bursele elevilor reprezintă un important pilon pentru reducerea abandonului şcolar,...

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare va înfiinţa o bancă de instrumente de evaluare unică

Mecanismele administrative de stimulare a excelenţei în educaţie, reforma evaluărilor în parcursul educaţional al elevului, resursele alocate elevilor cu cerinţe educative speciale au fost...

73,82%: rata finală de promovare (după soluționarea contestațiilor), înregistrată la examenul național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2022)

Rata finală de promovare înregistrată la proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2022), după soluționarea contestațiilor, este 73,82% (în...

Ultimele stiri

Cele mai citite