Ministerul Agriculturii va finanţa liceele agricole

Executivul a aprobat o Hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), potrivit unui comunicat de presă.

Prin această Hotărâre a fost creat cadrul legal necesar privind stabilirea modalităţilor şi condiţiilor în care se realizează finanţarea de către Ministerul Agriculturii a celor 57 de licee cu profil preponderent agricol, în conformitate cu prevederile Legii nr. 57/2019, care completează Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, precizează MADR.

Susţinerea financiară a acestor licee se realizează în baza unui Program anual de finanţare a investiţiilor specifice activităţii de învăţământ, precum şi a cheltuielilor materiale necesare funcţionării liceelor, aprobat prin hotărâre de către consiliul de administraţie al liceului, pe baza unei fundamentări, şi este avizat de către autorităţile administraţiei publice locale pe raza cărora funcţionează respectivele licee şi se aprobă de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Finanţarea cheltuielilor se asigură de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul MADR, fiind aprobate anual prin Legea bugetului de stat, precizează Ministerul Agriculturii.

De asemenea, în vederea relansării învăţământului liceal agricol, MADR vizează şi îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ, prin următoarele măsuri: susţinerea înfiinţării de noi specializări sau calificări profesionale care să fie în concordanţă cu noile cerinţe ale agriculturii moderne, fundamentarea cifrei anuale de şcolarizare, îmbunătăţirea structurii organizatorice a liceelor, perfecţionarea cadrelor didactice de specialitate, reactualizarea manualelor şcolare, organizarea stagiilor de practică în funcţie de cerinţele şi opţiunile elevilor şi ale angajatorului, precum şi promovarea învăţământului dual, potrivit comunicatului Ministerului Agriculturii.

Prin implementarea acestor măsuri de dezvoltare a învăţământului liceal agricol românesc, MADR urmăreşte realizarea obiectivului de întinerire şi profesionalizare a forţei de muncă din agricultură, susţine Ministerul Agriculturii.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *