Distribuirea la clasă a elevilor înscrişi în învăţământul primar din București se va face în ordine alfabetică |

Distribuirea la clasă a elevilor înscrişi în învăţământul primar din București se va face în ordine alfabetică

Distribuirea la clasă a elevilor înscrişi în învăţământul primar se va face în ordine alfabetică, potrivit unei proceduri publicate pe site-ul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB).

Constituirea claselor pregătitoare se face după finalizarea procesului de înscriere, în perioada 1 septembrie – 4 septembrie 2020, cu respectarea criteriilor de “transparenţă, echitate, nondiscriminare şi incluziune”.

“Toţi elevii înscrişi în unitatea de învăţământ vor fi ordonaţi alfabetic, realizându-se 2 liste organizate pe criteriul de gen. Distribuirea acestora pe clase se face în ordine alfabetică, câte un elev la fiecare clasă existentă (primul copil va fi cuprins în clasa pregătitoare A, al doilea copil, în clasa pregătitoare B, ş.a.m.d până la ultima clasă, după care se reia repartizarea, următorul copil fiind cuprins în clasa pregătitoare A şi tot aşa). Pentru a se asigura echilibrarea claselor constituite, acest algoritm se aplică separat celor 2 liste organizate pe criteriul de gen”, arată sursa citată.

Potrivit sursei citate, în cazul copiilor gemeni/tripleţi, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal depune o declaraţie la unitatea de învăţământ prin care precizează dacă doreşte repartizarea fraţilor în aceeaşi clasă sau în clase diferite.

“În situaţia în care părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal doreşte înscrierea fraţilor în aceeaşi clasă, aceştia vor fi repartizaţi în clasa în care a fost distribuit primul dintre fraţi. Conducerea unităţii de învăţământ ia măsuri pentru distribuirea echilibrată în clase a elevilor cu CES (cerinţe educaţionale speciale – n.r.) pentru care au fost depuse documente doveditoare la dosar. În situaţia în care un elev cu CES a fost distribuit într-o clasă în care a mai fost distribuit un alt elev cu CES, acesta va fi distribuit în clasa imediat următoare”, arată aceeaşi sursă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *