Atenție, părinți! Schimbări la admiterea în clasa pregătitoare – repartizarea copiilor: prin tragere la sorți sau în ordine alfabetică

Formarea claselor pregătitoare vine anul acesta, în București, cu o modificare esențială: elevii vor fi repartizați pe clase în ordinea alfabetică a numelor sau prin tragere la sorți “în ședință publică organizată de școală”. Decizia aparține Inspectoratului Școlar București, dar fiecare școală în parte are libertatea de a stabili cum se vor repartiza elevii în clasa pregătitoare.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Școlar București, având în vedere importanța procesului de înscriere al copiilor la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2020-2021, Inspectoratul Școlar al Municipiului București susține transparența, egalitatea de șanse, eliminarea riscurilor segregării și ale discriminării, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice.

Formațiunile de studiu ce urmează a se constitui la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2020-2021 la nivelul Municipiului București, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 137/2000, cu modificările și completările ulterioare, privind prevenirea tuturor formelor de discriminare enumerate în actul normativ și a principiilor Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare: echitatea (accesul la învățare se realizează fără discriminare), asigurarea egalității de șanse, transparența (vizibilitatea deciziei și a rezultatelor prin comunicare eficientă).

În contextul celor prezentate mai sus, se vor avea în vedere următoarele aspecte:
1. Fiecare unitate de învățământ va elabora o procedură operațională privind repartizarea pe formațiuni de studiu a elevilor înscriși la clasa pregătitoare care să respecte criteriul transparenței și care să elimine orice suspiciune asupra acestui proces. Această procedură va cuprinde algoritmul/metoda prin care se va face repartizarea elevilor la clasă, respectiv a învățătorului/profesorului pentru învățământ primar. Procedura operațională va fi afișată la avizier și pe site-ul unității de învățământ și, de asemenea, va fi diseminată în cadrul zilelor intitulate generic ”porți deschise”.

2. Inspectoratul Școlar al Municipiului București a identificat ca modalități transparente și nediscriminatorii de repartizare la clasă, următoarele posibile soluții:
I. Privind distribuirea elevilor la clasă:
• algoritm de tip alfabetic – ordonarea alfabetică și distribuirea pe clase în funcție de poziția candidatului și numărul de clase existente
Exemplu: Prin planul de școlarizare sunt propuse 3 clase pregătitoare. Dispunerea se va face astfel:
– Elevul de la poziția 1 va ocupa loc în clasa A.
– Elevul de la poziția 2 va ocupa loc în clasa B.
– Elevul de la poziția 3 va ocupa loc în clasa C.

După fiecare grupare de câte trei elevi repartizați, se va relua algoritmul.
• tragere la sorți a elevilor înscriși în ședință publică organizată de unitatea de învățământ;

II. Privind distribuirea cadrelor didactice la clasă:
• tragere la sorți a învățătorului/profesorului pentru învățământ primar.

3. În cadrul ședințelor de lucru cu directorii unităților de învățământ din perioada imediat următoare, I.Ș.M.B. va analiza și alte soluții pentru determinarea unor reguli de repartizare clare și transparente. De asemenea, prin intermediul Casei Corpului Didactic București, se urmărește includerea în oferta de formare a noi cursuri de perfecționare pentru cadrele didactice care vor prelua în încadrare clase pregătitoare.

Se consideră că prin existența unui algoritm clar și transparent de repartizare a elevilor se evită supraaglomerarea unor clase și se îmbunătățește calitatea procesului instructiv-educativ în învățământul primar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *