25-28 mai: probe de aptitudini si probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna pentru admiterea in liceele de stat, filiera vocationala

25-28 mai: probe de aptitudini si probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna pentru admiterea in liceele de stat, filiera vocationalaConform calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017, în perioada 25-28 mai se vor desfăşura probele de aptitudini pentru elevii de clasa a VIII-a care doresc să urmeze cursurile învăţământului liceal vocaţional – profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, pedagogic, precum şi pentru liceul Waldorf, specializarea filologie. De asemenea, tot în intervalul menţionat anterior vor avea loc şi probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv, respectiv intensiv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională ori în clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale.
Probele vor fi susţinute în centrele stabilite de comisiile judeţene de admitere/comisia de admitere a Municipiului Bucureşti. Afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor sunt programate pentru data de 30 mai, urmând ca în data de 31 mai să fie comunicate rezultatele finale. Ulterior, pe baza rezultatelor obţinute, elevii vor fi admişi în învăţământul liceal vocaţional, în etapele premergătoare repartizării computerizate (programată pe 19 iulie).
Anul trecut, au fost admişi la specializări din învăţământul liceal, filiera vocaţională, 11.674 de elevi, din care 360 în învăţământul militar.