Precizari referitoare la selectia profesorilor in grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru invatamantul gimnazial

Precizari referitoare la selectia profesorilor in grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru invatamantul gimnazialPentru a facilita accesul tuturor cadrelor didactice la informaţie şi pentru a evita orice posibile neînţelegeri referitoare la candidatura şi selecţia profesorilor în grupurile de lucru care vor elabora curriculumul pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învăţământul gimnazial, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice face o serie de precizări.

În cadrul fişei de evaluare, punctajul general acordat portofoliului profesional al candidatului este egal cu punctajul general acordat proiectului inovativ de programă şcolară, respectiv câte 50 de puncte pentru fiecare criteriu (din totalul de 100 de puncte posibile). Astfel este încurajată participarea unui număr cât mai mare de candidaţi, având în vedere identificarea şi valorizarea competenţelor de creativitate şi inovare ale profesorilor care ar putea elabora programele şcolare. Elaborarea proiectului inovator de programă şcolară nu exclude posibilitatea unei propuneri de curs opţional la nivelul disciplinei sau inter/transdisciplinare.

În vederea asigurării egalităţii de şanse pentru toţi candidaţii şi a garantării integrităţii evaluării, Ministerul Educaţiei pune accentul pe originalitatea proiectelor. În cazul unor eventuale suspiciuni, proiectele aflate în această situaţie vor fi verificate cu scopul de depista şi evita orice abateri de la normele de etică în elaborarea propunerilor.

Un atu important al proiectului propus îl reprezintă elementul inovator, acesta primind un punctaj semnificativ (14 puncte). Astfel, se recomandă acordarea unei atenţii deosebite pentru formularea de activităţi de învăţare inovatoare, relevante în raport cu competenţele specifice şi cu conţinuturile propuse, ca elemente ce particularizează caracterul programei.

Pe de altă parte, pentru asigurarea abordării interdisciplinare la nivelul curriculumului, participanţii la procesul de elaborare a programelor şcolare pot fi solicitaţi să facă parte şi din grupurile de lucru pentru alte discipline din aceeaşi arie curriculară, sau din alte arii curriculare. Grupurile de lucru selectate vor fi coordonate şi vor primi sprijin metodologic pe parcursul întregii activităţi, din partea reprezentanţilor Ministerului Educaţiei şi Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, desemnaţi în acest sens.

În ceea ce priveşte înscrierea candidaţilor în grupurile de lucru, aceasta se face pentru fiecare disciplină, în acord cu prevederile Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2016.

Inscrierea potenţialilor candidaţi se face online, pe platforma MONMedu, în perioada 6 aprilie – 4 mai. Evaluarea portofoliilor profesionale şi a proiectelor inovative de programă şcolară va avea loc în perioada 5-15 mai, iar componenţa grupurilor de lucru va fi anunţată pe data de 20 mai. Profesorii selectaţi vor desfăşura activităţile de proiectare a programelor şcolare pentru gimnaziu. Elaborarea programelor şcolare pentru clasele V-VIII este planificată a fi finalizată în luna decembrie 2016. Detalii suplimentare: http://www.edu.ro/index.php/articles/24189.

Share Button