Cum pot fi inscrisi direct in clasa I copiii care implinesc 7 ani pana la data de 31 august

Cum pot fi inscrisi direct in clasa I copiii care implinesc 7 ani pana la data de 31 augustCopiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2016 inclusiv, care nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2015-2016 și ai căror părinți solicită înscrierea direct în clasa I, pot fi înmatriculați, doar pentru anul școlar 2016-2017, în clasele  I deja existente, pe locurile disponibile, conformprocedurii stabilite de Ministerul Educatiei.

In privinta stabilirii locurilor disponibile la clasa I, autoritatile au decis ca dacă numărul de elevi existenți în clasa pregătitoare în anul școlar 2015-2016 este mai mare sau egal cu 25, atunci nu există locuri disponibile în clasă. Dacă numărul de elevi existenți în clasa pregătitoare în anul școlar 2015-2016 este mai mic decât 25, atunci numărul de locuri disponibile se calculează ca diferența între 25 și numărul de elevi existenți în clasă în anul școlar 2016-2017.

Unitățile de învățământ vor trimite la inspectoratele școlare județene (ISJ) și Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) listele cu locurile disponibile pentru înscrierea direct în clasa I, până la data de 19 februarie 2016. Informațiile cu privire la locurile disponibile la clasa I sunt puse la dispoziția părinților de către unitățile de învățământ prin afișare la sediul unității de învățământ și pe site-ul acesteia, în cazul în care unitatea are site propriu, precum și prin publicarea pe site-ul inspectoratului școlar.

Perioada de înregistrare a solicitărilor de înscriere în clasa I a copiilor care îndeplinesc condițiile menționate mai sus se face în perioada 22 februarie – 28 februarie 2016.

Depunerea solicitărilor de înscriere în clasa I se face direct la unitatea de învățământ, neexistând posibilitatea completării online. În solicitările părinților/ tutorilor/reprezentanților legali se va menționa cauza amânării înscrierii în învățământul primar.

Părintele poate depune o singură solicitare, fie la școala de circumscripție, fie la o altă școală din lista unităților de învățământ cu locuri disponibile. Solicitările vor fi verificate și centralizate de unitățile de învățământ și transmise inspectoratelor școlare spre avizare. Inspectoratele școlare vor verifica datele primite de la unitățile de învățământ, pentru a nu exista solicitări multiple de înscriere din partea părinților, le avizează și le transmite la MENCȘ, spre aprobare, în formatul cuprins în Anexa 1, până la data de 4
martie 2016, ora 16.00.

MENCȘ verifică listele cu solicitările de înscriere în clasa I și transmite la inspectoratele școlare județene (ISJ) și Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB), după caz, aprobarea acestora până la data de 10 martie 2016.
În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor este mai mare decât numărul locurilor disponibile, înscrierea în clasa I se va face în perioada 11 martie – 16 martie 2016, conform unei proceduri specifice elaborate de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare,în limita locurilor disponibile, având prioritate criteriul apartenenței la circumscripția școlară.

Procedura va include și modalitatea de comunicare către părinți a deciziei MENCȘ/ ISJ/ ISMB privind solicitările de înscriere în clasa I.

Share Button

SUSȚINE PROIECTUL KIDSNEWS.RO!

.


CITEȘTE ȘI:
 
  • Elevii cu simptome au acces restricționat în școală 14 zile, dacă părinții nu vor testare
  •  
  • Teatrul Nottara lansează un nou proiect pentru liceeni
  •  
  • Mâncarea pentru bebeluși este extrem de periculoasă
  •    

    Să ne mai și delectăm, cu drăgălășeniile celor mici