Modificari legislative privind controlul calitatii tezelor de doctorat |

Modificari legislative privind controlul calitatii tezelor de doctorat

Share Button

Modificari legislative privind controlul calitatii tezelor de doctoratPotrivit liniei asumate de a promova transparenţa în învăţământul superior şi în cercetarea ştiinţifică, Ministerul Educaţiei a supus aprobării Guvernului un set de măsuri privind clarificarea cadrului instituţional şi legislativ privind controlul calităţii tezelor de doctorat şi a aspectelor ce ţin de etica cercetării ştiinţifice.

Mai exact, a fost modificată Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare. Prin Ordonanţa de guvern adoptată astăzi se abrogă articolul 4(3) din Legea 2006/2004, care stipula statutul de excepţie aldemnitarilor şi ale altor categorii de persoane, pentru care abaterile de la etica academică nu puteau fi analizate şi sancţionate de comisiile de etică de la nivelul universităţilor, fiind anterior rezervate doar analizei de către Consiliul Naţional de Etică (CNE). Textul articolului abrogat este următorul: (3)Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. a) sesizările sau contestaţiile care vizează conducători de instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare ori de instituţii publice, membri ai consiliilor de administraţie, ai comitetelor de direcţie, ai consiliilor ştiinţifice sau ai comisiilor de etică ale instituţiilor şi unităţilor de cercetare-dezvoltare ori persoane cu funcţii de demnitate publică, care sunt analizate direct de Consiliul Naţional de Etică”.

Nu în ultimul rând, se abrogă, din lista sancţiunilor pe care le poate propune CNE, retragerea de către Consiliul Naţional de Etică a calităţii de conducător de doctorat şi/sau a atestatului de abilitare şi retragerea titlului de doctor.

Modul de retragere a titlului de doctor şi a calităţii de conducător de doctorat şi/sau a atestatului de abilitare vor fi reglementate ulterior, printr-un act normativ care va modifica Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.

Modificările legislative au la bază propunerile Grupului de lucru constituit prin ordin al ministrului Educaţiei, în scopul analizei controlul calităţii tezelor de doctorat şi aspectelor de etică a cercetării ştiinţifice. Proiectul de ordonanţă adoptat astăzi a fost postat pentru consultare publică pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice la adresa http://www.edu.ro/index.php/articles/23888.

Share Button