Criteriile minime de autorizare si acreditare pentru medicina si arhitectura |

Criteriile minime de autorizare si acreditare pentru medicina si arhitectura, in dezbatere publica

Share Button

Ministerul Educatiei imagesa supus dezbaterii publice un proiect de hotarare de guvern pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru instituţiile de învăţământ superior din domeniile: medicină, medicină dentară, farmacie, asistenţi medicali, moaşe, medicină veterinară, arhitectură, precum şi pentru colegiile de asistenţi medicali generalişti, pentru formarea de bază.

Proiectul a fost elaborat în vederea transpunerii prevederilor Directivei 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne (Regulamentul IMI) referitoare la criteriile minime de formare pentru cele şapte profesii reglementate sectorial: medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moaşă, medic veterinar şi arhitect. Potrivit Mediafax.ro, normele prevăzute vor fi puse în aplicare de instituţiile de învăţământ superior în cadrul cărora funcţionează specializările respective.

Programul de studii universitare de Medicină care reprezintă formarea medicală de bază cuprinde şase ani de studii, forma de învăţământ cu frecvenţă, respectiv 360 de credite de studii transferabile, şi constă în cel puţin 5.500 de ore de formare teoretică şi practică.

Programul de studii universitare de Medicină dentară care reprezintă formarea de bază cuprinde şase ani de studii, forma de învăţământ cu frecvenţă, respectiv 360 de credite de studii transferabile, şi constă în 5.500 de ore de formare teoretică şi practică.

Programul de studii universitare de Farmacie cuprinde cel puţin cinci ani de studii, forma de învăţământ cu frecvenţă, respectiv 300 de credite de studii transferabile, dintre care cel puţin: patru ani de formare teoretică şi practică cu program integral, iar în cursul sau la finalul formării teoretice şi practice, şase luni de stagiu într-o farmacie deschisă publicului sau într-un spital, sub supravegherea serviciului farmaceutic al respectivului spital.

Programul de studii universitare de Asistenţă medicală generală constă în patru ani de studii, forma de învăţământ cu frecvenţă, respectiv 240 de credite de studii transferabile şi cel puţin 4.600 de ore de formare teoretică şi clinică, perioada de formare teoretică reprezentând cel puţin o treime, iar cea de formare clinică cel puţin jumătate din perioada minimă de formare. Se pot acorda exceptări parţiale profesioniştilor care au urmat o parte din formarea lor prin cursuri de nivel cel puţin echivalent.

Programul de studii universitare pentru profesia de moaşă constă în patru ani de studii, forma de învăţământ cu frecvenţă, şi cuprinde cel puţin 4.600 de ore de formare teoretică şi practică.

Programul de studii universitare de Medicină veterinară cuprinde şase ani de studii, forma de învăţământ cu frecvenţă, respectiv 360 de credite de studii transferabile, reprezentând formare teoretică şi practică.

Programul de studii universitare de Arhitectură cuprinde şase ani de studii, forma de învăţământ cu frecvenţă, respectiv 360 de credite de studii transferabile.

Proiectul mai prevede ce cunoştinţe şi competenţe trebuie dobândite pentru ca respectivele instituţii să fie acreditate şi autorizate, dar şi disciplinele cuprinse în fiecare program de studii, astfel încât după finalizarea studiilor diplomele sau titlurile dobândite să permită obţinerea calificărilor existente şi în celelalte state UE.

Share Button