Jumatate dintre scoli considera insuficiente veniturile de care dispun. Directorii, nemultumiti de finantarea pe baza de cost standard per prescolar sau elev

classroomsJumătate dintre şcoli susţin că veniturile de care dispun sunt insuficiente pentru a acoperi nevoile, iar 60% dintre directori consideră, de asemenea, insuficient nivelul veniturilor asigurat prin formula de finanţare pe bază de cost standard pentru preşcolar sau elev, potrivit unui studiu realizat de UNICEF si Institutul de Științe ale Educației. Studiul”Finanţarea sistemului de învăţământ preuniversitar pe baza standardelor de cost: o evaluare curentă din perspectiva echităţii”, realizat de UNICEF şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei releva faptul ca 47% dintre şcolile investigate au indicat faptul că veniturile de care dispun sunt insuficiente pentru a acoperi nevoile, iar 60% dintre directorii chestionaţi consideră că nivelul general actual al veniturilor asigurat prin formula de finanţare pe baza de cost standard per preşcolar sau elev este insuficient. Iniţiatorii cercetării arată că, pe categorii principale de buget, dificultăţile şcolilor ţin de aproape toate categoriile principale de cheltuieli, respectiv de personal, cele cu formarea continuă a cadrelor didactice din şcoală, cele pentru bunuri şi servicii, dar şi cele pentru programe naţionale pentru categorii specifice de elevi sau consumabile şi materialele didactice de bază. Acelaşi studiu arata că şcolile care au dimensiuni reduse (sub 300 de elevi) şi care funcţionează în comunităţi dezavantajate socio-economic au, în prezent, situaţia cea mai vulnerabilă în ceea ce priveşte finanţarea. Aceste şcoli trebuie să îşi îmbunătăţească situaţia curentă (în ceea ce priveşte prevenirea abandonului şi absenteismului, rezultatele şcolare, dezvoltarea profesională a profesorilor etc.), cu toate acestea dispun în prezent de un buget foarte redus în comparaţie cu nevoile. Cel mai ridicat grad de risc privind sub-finanţarea îl au şcolile care în ultimii ani şi-au pierdut statutul de şcoală independentă, având un efectiv total de elevi sub cel minim necesar pentru a îşi păstra personalitatea juridică. Initiatorii studiului recomandă revizuirea formulei actuale şi includerea în mecanismul de finanţare a unor noi coeficienţi de corecţie, care să asigure resurse adecvate şcolilor cu un număr ridicat de elevi în risc de excluziune. De asemenea, se considera ca finanţarea de bază trebuie să ţină cont şi de factori specifici elevilor şi şcolii, dar şi de adaptări sau dezvoltări curriculare. O altă recomandare vizează promovarea unui mecanism de finanţare care stimulează calitatea şi care “premiază” în mod direct acele şcoli care dovedesc în mod măsurabil că înregistrează un progres în educaţia elevilor cu oportunităţi reduse, în risc major de abandon. Cercetarea a fost realizată în perioada cuprinsă în perioada mai – octombrie 2013, în 77 de şcoli din toate zonele geografice ale ţării (31 de judeţe), în care învaţă peste 30.000 de copii care au făcut parte din campania UNICEF “Hai la şcoală!”.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *