Se pregăteşte un proiect de modificare a legislaţiei referitoare la Dosarul Electronic de Sănătate

Proiectul unui act normativ de modificare a Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii în scopul punerii în acord a legislaţiei cu prevederile deciziei Curţii Constituţionale 498/2018 referitoare la Dosarul Electronic de Sănătate (DES) este în curs de elaborare, anunţă CNAS.

Demersul a fost făcut după ce Curtea Constituţională a publicat motivele pentru care a admis, pe 17 iulie, o excepţie ridicată de Avocatul Poporului şi a decis că sunt neconstituţionale dispoziţiile art.30 alin.(2) şi (3), precum şi sintagma “sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului” din cuprinsul art.280 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

În motivare, Curtea susţinea că prevederile respective sunt neconstituţionale deoarece nu prevăd garanţii pentru respectarea dreptului la viaţă privată, cu referire la protecţia datelor cu caracter personal.

Potrivit unui comunicat al CNAS, elaborarea proiectului de revizuire a legislaţiei DES se va face cu respectarea prevederilor Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

CNAS precizează că decizia Curţii Constituţionale nu implică închiderea sistemului informatic DES, ci revizuirea bazei legislative a acestuia, în sensul oferirii de garanţii suplimentare de respectare a dreptului pacienţilor la viaţă intimă, familială şi privată.

“CNAS a luat act de motivarea deciziei Curţii Constituţionale referitoare la Dosarul Electronic de Sănătate şi doreşte ca prin actul normativ propus să realizeze o reglementare care să nu mai genereze controverse şi să răspundă cât mai bine nevoilor pacienţilor şi a societăţii în general”, a declarat preşedintele CNAS, Răzvan Vulcănescu, citat în comunicat.

Conform art. 147 alin. (1) din Constituţia României, dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente constatate ca fiind neconstituţionale îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei.

Ţinând cont de termenul scurt prevăzut de Constituţie, CNAS intenţionează ca după definitivarea proiectului să propună actul normativ spre adoptare Guvernului, sub formă de ordonanţă de urgenţă, se menţionează în comunicat.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *