Elevii din clasa a VIII-a, consiliati pe tema invatamantului profesional

Share Button

profesionalMinisterul Educaţiei Naţionale a elaborat metodologia care reglementează organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional de stat cu durata de trei ani, începând cu anul şcolar 2014 – 2015, proiectul fiind lansat miercuri în dezbatere publică.

Învăţământul profesional este organizat după clasa a VIII-a, ca parte a învăţământului secundar superior şi ca învăţământ cu frecvenţă, cursuri de zi, şi se poate desfăşura şi în limbile minorităţilor naţionale. Pentru înscrierea în învăţământul profesional pot opta şi elevii din învăţământul special.

Calendarul admiterii prevede că, în perioada 7 aprilie – 18 mai, are loc informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învăţământul profesional.

Inspectoratele şcolare judeţene/ al municipiului Bucureşti publică lista cu unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de trei ani şi oferta de pregătire a acestora în broşura admiterii în învăţământul liceal de stat. În scopul unei bune şi complete informări a elevilor şi a părinţilor acestora, broşura admiterii va conţine atât informaţiile legate de admiterea în învăţământul liceal de stat cât şi în cel profesional, în secţiuni separate.

Învăţământul profesional se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale. Absolvenţii învăţământului profesional care promovează examenul de certificare a calificării profesionale pot continua studiile în clasa a XI-a a învăţământului liceal, în condiţiile legii şi ale reglementărilor specifice stabilite de MEN.

Elevii din învăţământul profesional beneficiază de susţinere financiară, în conformitate cu prevederile legale, prin Bursa Profesională, aprobată prin HG nr. 1062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează această formă de învăţământ.

Distinct de sprijinul financiar acordat prin Bursa Profesională, elevii pot beneficia şi de susţinere financiară, stimulente şi alte forme de sprijin acordate de partenerul de practică, în condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile contractului de practică.

Învăţmântul profesional se organizează numai în unităţile de învăţmânt care anexează la propunerea privind planul de şcolarizare contracte-cadru încheiate cu operatorii economici / instituţi publice, prin care se stabilesc obligaţiile privind: organizarea şi desfăşurarea procesului de formare pentru obţnerea calificării profesionale a elevilor ş a stagiilor de pregătire practică, precum şi proiectarea curriculumului în dezvoltare locală, asigurarea condiţiilor tehnice şi a resursei umane necesare pregătirii practice a elevilor din învăţământul profesional şi asigurarea condiţiilor tehnice şi a resursei umane necesare pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor.

Share Button


SUSȚINE PROIECTUL KIDSNEWS.RO!

.


CITEȘTE ȘI:
 
 • Elevii cu simptome au acces restricționat în școală 14 zile, dacă părinții nu vor testare
 •  
 • Teatrul Nottara lansează un nou proiect pentru liceeni
 •  
 • Mâncarea pentru bebeluși este extrem de periculoasă
 •    
     

  Să ne mai și delectăm, cu drăgălășeniile celor mici

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *