Ministerul Educatiei propune ca scolile care raman fara bani de salarii sa fie ajutate financiar de cele bogate

DeskgirlŞcolile care nu mai pot plăti salariile ar putea primi fonduri de la unităţile din acelaşi judeţ care nu au probleme cu banii, în cazuri „excepţionale“, prin redistribuire, cu aprobarea consiliului local şi a inspectoratului şcolar judeţean, potrivit unui proiect de HG lansat marţi în dezbatere publică de Ministerul Educaţiei.
Proiectul de hotărâre de guvern, pus în dezbatere publică marţi pe site-ul Ministerului Educaţiei prevede că, în cazuri excepţionale, atunci când sumele calculate în buget nu asigură plata drepturilor salariale sau a cheltuielilor prevăzute la unele şcoli cu personalitate juridică, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare, pot efectua redistribuiri ale sumelor cu această destinaţie, sume repartizate pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale Capitalei.
Bugetul alocat şcolilor face parte din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate pentru fiecare judeţ, respectiv municipiul Bucureşti prin legea bugetului de stat, Redistribuirea sumelor între unităţi de învăţământ cu personalitate juridică care fac parte din acelaşi judeţ sau sector ar urma să fie aprobată de consiliul local, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului şcolar, mai prevede proiectul de act normativ.
Documentul mai arată că această redistribuire duce implicit la modificarea bugetelor iniţiale aprobate, calculate pe baza costurilor standard per elev sau preşcolar. Inspectoratul şcolar, cheia redistribuirii banilor Redistribuirea banilor către şcolile sărace se va aproba numai după verificarea de către inspectoratul şcolar a modului de angajare şi utilizare a sumelor alocate pentru finanţarea de bază, pe baza costurilor standard per elev sau preşcolar, şi după verificarea corelării numărului de personal cu numărul de elevi, implicit de preşcolari.
În urma verificării, inspectoratul şcolar, împreună cu ordonatorii de credite, pe responsabilitatea acestora, stabileşte sumele ce pot fi redistribuite.  În nota de fundamentare a iniţiativei legislative se arată că acest proiect asigură predictibilitatea financiară în sistemul de învăţământ preuniversitar, concretizând prevederile din Legea educaţiei naţionale potrivit cărora finanţarea de bază se face după principiul “resursa financiară urmează elevul”, astfel încât alocaţia bugetară aferentă unui elev sau unui preşcolar se transferă la unitatea de învăţământ la care acesta învaţă.
Potrivit ministerului, proiectul de act normativ nu presupune creşterea fondurilor alocate de la bugetul de stat, din sumele defalcate din TVA, întrucât stabileşte doar modalitatea de alocare a sumelor la nivel de judeţ pe baza standardelor de cost per elev/preşcolar
Share Button