Ministerul Educației anunță că, luni, a avut loc la sediul instituției prima sesiune de lucru organizată în contextul campaniei „Nu sunteți singuri. Împreună oprim violența din școli”.

Ministrul Educației, Ligia Deca, a prezentat cu această ocazie principalele obiective ale campaniei, acestea fiind îmbunătățirea cadrului legislativ; realizarea unui plan urgent pentru îmbunătățirea activității Comisiilor pentru prevenirea și eliminarea violenței din cadrul unităților de învățământ; derularea de sesiuni de informare și de prevenire la nivelul fiecărei școli; promovarea materialelor campaniei împotriva violenței prin intermediul rețelelor sociale.

În urma discuțiilor, toți cei prezenți au agreat un program al sesiunilor de lucru pentru următoarele linii de acțiune:

a) Derularea de programe de consiliere adresate elevilor și părinților, centrate pe conştientizarea, informarea şi formarea cu privire la dificultăţile de adaptare a copiilor la mediul şcolar şi la diferite aspecte ale violenţei şcolare;

b) Sprijinirea activităților de consiliere individuală şi de grup pentru victime, agresori și martori;

c) Organizarea de sesiuni de lucru cu Ministerul Afacerilor Interne, cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și cu alte instituţii sau specialişti cu competenţe în domeniu, pentru îmbunătățirea cadrului legislativ și a programelor de susținere a victimelor actelor de violență în familie și în școli.

d) Modificarea Statutului Elevului, prin completarea listei de obiecte interzise în școli.

În comunicatul de presă se mai precizează că vineri, 11 noiembrie, Ministerul Educației a invitat la dezbatere, în sistem videoconferință, reprezentanții inspectoratelor școlare și ai Centrelor Județene de Resurse și Asistență Educațională, pentru a discuta propunerile privind îmbunătățirea implementării obiectivelor Planului Național Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic, exemplele de bune practici la nivelul unităților de învățământ și despre identificarea unităților de învățământ cu risc major de producere a actelor de violență.

La întâlnirea de luni, au participat: Cornelia Popa Stavri (secretar general al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ), Marius Ovidiu Nistor (președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”), Iulian Cristache (președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar – FNAP-IP) și Robert Avram (președintele Consiliului Național al Elevilor).

Din partea Ministerului Educației, alături de ministrul Ligia Deca, au fost prezenți secretarii de stat Sorin Ion și Florian Lixandru, Tania Irimia – director al Direcției Generale Învățământ Preuniversitar, Corina Popa – purtător de cuvânt și Gabriela Burungiu – consilier.