joi, august 11, 2022
banner babyboom
Acasă*În anul 2027, trebuie să avem 10.000 de consilieri școlari în școlile...

În anul 2027, trebuie să avem 10.000 de consilieri școlari în școlile din România

Acest este mesajul pe care l-a transmis ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, joi,  la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din București, unde a participat la dezbaterea publică privind „Rolul consilierului școlar”, conform proiectului Legii învățământului preuniversitar, alături de alți reprezentanți ai Ministerului Educației și de consilieri școlari, profesori logopezi și mediatori școlari, precum și de reprezentanți ai Centrelor Județene de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE).

Au fost prezenți aproape 1.000 de specialiști (268 în sală și peste 700 în format online).
În cadrul fiecărei Direcții Județene de Învățământ Preuniversitar (DJIP) vor exista structuri care vor prelua integral atât atribuțiile de coordonare, cât și personalul de conducere/coordonare de la nivelul județean al Centrelor Județene de Resurse și Asistență Educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, în conditiile în care activitățile de asistență educațională vor fi abordate într-o nouă paradigmă care presupune concentrarea de resurse în instituții capabile să asigure o educație incluzivă.

”În prezent sunt puțin peste 3.000 de consilieri școlari în toată România (3.138 de consilieri școlari). Sunt situații în care un singur consilier școlar trebuie să asigure servicii de consiliere pentru 2.400 de elevi. Acest lucru este în mod evident imposibil, într-o perioadă în care este nevoie mai mult decât oricând de consiliere școlară!”, a semnalat ministrul Educației.

Sorin Cîmpeanu a explicat că absolut toți consilierii școlari, fără excepție, își vor păstra statutul de cadru didactic prevăzut și în actuala Lege a educației naționale, beneficiind de toate avantajele care decurg din acest statut, inclusiv creșteri salariale, însă fără a mai exista obligația activității de predare.

În interesul elevilor care au nevoie deopotrivă de servicii de asistență psihopedagogică și de servicii de orientare școlară, pentru consilierii care nu dețin ambele competențe, dobândirea uneia dintre cele două sau a oricărei alte competențe necesare din perspectiva elevului sau consilierului școlar se vor asigura prin bugetul unității de învățământ, consilierii școlari beneficiind de toate drepturile aferente calității de angajat al unității de învățământ.

”Apreciez caracterul constructiv al discuțiilor avute astăzi, în contextul nevoii de reformă a sistemului de învățământ prin proiectul Legii învățământului preuniversitar, ca fiind un răspuns onest, coerent și asumat la schimbările profunde din societatea românească”, a spus ministrul.

În cadrul dezbaterii au fost clarificate o serie de aspecte esențiale ce privesc transformările generate de aplicarea măsurilor de reformă din proiectul legii:

1. Consilierul școlar trebuie să fie în fiecare școală pentru cartografierea nivelului de dezvoltare a copilului la începutul școlarizării obligatorii
Se eficientizează parcurgerea cu succes a școlarității în spiritul egalității de șanse.

Consilierul școlar, în școală, lângă elev, va crește starea de bine a acestuia, fiind un sprijin real în alegerea celei mai bune strategii de învățare, astfel încât elevul să-și poată atinge potențialul său maxim.

2. Consilierul școlar trebuie să devină profesor consilier școlar și pilon în formarea elevului!
Centrul Național de Educație Incluzivă și Direcțiile Județene de Învățământ Preuniversitar vor dezvolta programe de consiliere și de orientare profesională și vor sprijini consilierii școlari pentru a deveni parteneri recunoscuți în decizia elevilor privind parcursul academic și profesional.

Consilierul școlar se menține ca funcție didactică, prevăzută la art. 125 alin (1) lit. h) din proiect (cum este prevăzut și în actuala Lege nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare) și devine profesor consilier școlar în cadrul compartimentelor de asistență psihopedagogică din unitățile de învățământ de masă. Norma didactică a consilierului școlar este corespunzătoare unui post de consilier şcolar în compartimentele de asistență psihopedagogică şi se stabileşte prin raportare la un număr de maximum 500 de elevi, maximum 500 de elevi şi preşcolari sau de maximum 300 de preşcolari și nu prevede obligația de a desfășura activitate de predare. Activităţile specifice normei didactice sunt stabilite de un regulament aprobat prin ordin al ministrului educaţiei.

Din punct de vedere al statutului profesional, consilierii școlari sunt cadre didactice și vor fi preluați ca titulari în unitățile de învățământ în care aceștia, în prezent, au punctul de lucru, pentru că sunt în primul rând specialiști ai școlii și trebuie să fie parte a culturii organizaționale a acesteia. Vor putea să-și folosească direct experiența și pregătirea profesională pentru a optimiza serviciile compartimentului de asistență psihopedagogică în fiecare unitate de învățământ. Prin alocarea de servicii de asistență educațională în fiecare școală (ceea ce proiectul își propune să se realizeze, gradual), se creează premisa respectării principiului „echității” pentru un număr cât mai mare de copii consiliați, sprijiniți și orientați spre integrarea cu succes în societate.

Din punct de vedere metodologic vor fi îndrumați de inspectorul de specialitate din cadrul structurii de specialitate a Direcțiilor Județene pentru Învățământ Preuniversitar, sub coordonarea Centrului Național pentru Educație Incluzivă.

Din punct de vedere administrativ, în calitate de cadre didactice titulare, încadrate în unitatea de învățământ preuniversitar, consilierii școlari vor fi subordonați directorului, în mod similiar cu ceilalți colegi, cadre didactice titulare.

Din punct de vedere salarial, vor beneficia de aceleași drepturi prevăzute în proiectul legii pentru celelalte cadre didactice, la care se adaugă drepturile salariale specifice de care beneficiază în prezent. Potrivit proiectului legii pus în dezbatere – art. 106 (2), „în conformitate cu principiul importanţei sociale a muncii, salarizarea cadrului didactic stagiar din sectorul educației se realizează în raport cu complexitatea, responsabilitatea și nivelul studiilor, într-un cuantum egal cu salariul mediu brut pe economie din anul bugetar încheiat”.

Consilierii școlari care în prezent ocupă un post în sistemul național de învățământ și care au specializări în profilul/domeniul psihopedagogie specială sau psihologie sau specializări în domeniul științe ale educației sunt menținuți în funcție pentru o perioadă de 5 ani de la intrarea în vigoare a noii legi, termen în care pot să parcurgă programe de formare profesională pentru dobândirea competențelor de orientare școlară, a mai punctat ministrul.

4. Consilierul școlar, profesorul logoped și mediatorul școlar vor face posibilă educația individualizată!

Educația va deveni individualizată, cu accent pe integrare, monitorizare și progres, iar în centrul său vor sta elevul și nevoile sale, pe care sistemul de învățământ, prin-resursa de specialiști, are menirea de a le satisface. Proiectul legii consacră la nivel de obligație pentru cadrul didactic o mentalitate psihopedagogică deschisă. Pedagogia incluziunii va fi fundamentată pe trei piloni:
a. Educație specială;
b. Cerințe educaționale speciale;
c. Educația cerințelor speciale.

Pedagogia incluziunii va fi operaționalizată de către echipa multidisciplinară a fiecărei școli, al cărei coordonator va fi consilierul școlar, tocmai pentru a continua integrarea cu INCLUDEREA, egalitatea de șanse cu ECHITATEA, monitorizarea cu INTERVENȚIA-SUPORT, progresul școlar cu ADAPTAREA cu succes spre contextul/mediul social.

5. Compartimentele de asistență psihopedagogică vor fi implicate în procedura de stabilire a nivelului de sprijin!

Nivelul de sprijin necesar este stabilit de DJIP/DMBIP, cu avizul directorului unității de învățământ, la propunerea specialiștilor din cadrul compartimentelor de asistență psihopedagogică, la începutul învățământului obligatoriu, în baza unei evaluări de specialitate, prin teste standardizate conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației.

6. Flexibilitate și adaptare continuă nevoii elevului prin orientare și reorientare, ori de câte ori este nevoie.

Evaluarea se realizează corespunzător nivelului de vârstă și de școlarizare. În funcţie de evoluţia elevului, cadrul didactic care a lucrat cu acesta poate face propuneri de orientare și reorientare între niveluri. Decizia de orientare/reorientare va fi reevaluată cel puțin la intrarea în învățământul primar și la finalizarea fiecărui nivel de învățământ și va include minimal informații privind nivelul de sprijin, toate serviciile de sprijin, interpretare și asistență acordate, informații privind nevoia organizării diferențiate a predării și evaluării, alături de modalitatea de monitorizare și evaluare a impactului intervenției.

7. Consilierul școlar, profesorul logoped, mediatorul școlar devin sursă și resursă pentru fiecare elev al școlii!
Consilierul școlar, profesorul logoped, mediatorul școlar sunt piloni în asigurarea „școlii bune”, vor satisface nevoile de incluziune, nevoile socio-emoționale și educaționale ale copiilor și elevilor într-un mediu securizant, desegregat și nediscriminatoriu.

8. Parteneriatul școală-părinți-comunitate! Consilierii școlari vor sprijini demersuri importante pentru sistemul de educație cum ar fi: prevenirea abandonului școlar, educația parentală, prevenirea violenței și a bullying-ului, orientarea în carieră ș.a.

Se reconfigurează parteneriatul școală-părinți-comunitate pe direcții concrete de acțiuni comune în beneficiul copiilor/elevilor, crescând astfel gradul de implicare și de răspundere în creionarea profilului vocațional al elevului și în parcursul educațional al acestuia, ținându-se cont de VALORI, INTERESE și APTITUDINI în vederea orientării școlare și profesionale adaptate nevoilor și particularităților individuale ale acestora, a ecvidenția ministrul.

9. Consilierul școlar trebuie să fie factor de stabilitate și echilibru pentru elev!
Proiectul de lege întărește rolul specialiștilor în consiliere și asistență psihopedagogică prin integrarea acestora în comunitatea școlii, oferindu-le stabilitate și confort, dar și posibilitatea de a fi factorul de stabilitate în parcursul școlar al elevului, având în același timp șansa de evoluție profesională în carieră.
10. Proces didactic diferențiat!
Pentru nevoile individuale ale copilului și elevului, toate resursele umane, instituționale și materiale conlucrează pentru a oferi: proces didactic diferențiat, intervenții calitative, activități complementare, suplimentare, adaptare școlară și curriculară, mediu educațional responsabilizant.

”Avem șansa de a construi împreună ECHITATEA în DIVERSITATE! Ministerul Educației este deschis oricărei propuneri constructive în spiritul discuțiilor de astăzi!”, a mai punctat Sorin Cîmpeanu.

ARTICOLE SIMILARE

Peste  21.000 de copiii români nu au niciun părinte cu ei, în țară; 9% dintre copiii cu cel puțin un părinte plecat sunt în...

Salvați Copiii România, cu sprijinul Poliţiei de Frontieră Române, derulează activități de informare pentru părinții care revin în România în perioada vacanţei de vară Mai...

Copilul cu COVID-19 NU TREBUIE să primească tratament cu antibiotice, dacă este atât de puțin bolnav încât nu trebuie internat. Și aerosolii sunt contraindicați

O mulțime de copii au fost recent diagnosticați ca fiind infectați cu SARS-CoV-2, dar maladia COVID-19 la copilul anterior sănătos nu ar trebui să...

Premiere naționale și 65.000 de vizitatori la cea de-a 9-a ediție Art Safari, cel mai mare număr de vizitatori de până acum

● Art Safari, cel mai amplu eveniment dedicat artei din România, închide ediția a 9-a cu cel mai mare număr de vizitatori de până...

Cum a ajuns România cea mai puțin deprimată țară din UE

”Ne-am obișnuit să răspundem din politețe că suntem BINE, dar e normal să nu fii în fiecare zi bine și e normal să vorbim...

Bacalaureat după reguli noi, cu probă din toată materia

Noul bacalaureat va arăta complet diferit pentru elevii care intră în clasa a IX-a de anul viitor. Proba scrisă va cuprinde toate materiile de...

Studenții cer majorarea subvenţiei pentru transportul feroviar şi cu metroul la 90%

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) semnalează necesitatea majorării subvenţiei acordate la transportul feroviar şi cu metroul pentru studenţi de la 50%...

Ministerul Sănătății face precizări privind distribuirea pastilelor de iodură de potasiu

Pentru o corectă informare a populației, Ministerul Sănătății a precizat că distribuirea de pastile de iodură de potasiu se face în scopul administrării la...

Un cor de inimi a dat ritmul unei ”melodii” care a emoționat un stadion întreg la UNTOLD 

B.U.G. Mafia a făcut să fie auzite pe MainStage bătăile de inimă ale celor care țin în viață alte inimi. Sunt Dăruitorii care au...

Ministrul Educației spune că bugetul burselor este de zece ori mai mare pentru perioada 2023-2024 decât în 2020

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat, sâmbătă, că pentru anul şcolar 2023 - 2024 bursele elevilor reprezintă un important pilon pentru reducerea abandonului şcolar,...

Evenimente artistice pe Calea Victoriei, Kiseleff şi strada Jean Louis Calderon, care devin pietonale, în weekend

Calea Victoriei, Şoseaua Kiseleff şi Strada Jean Louis Calderon devin din nou pietonale, în weekend, în cadrul evenimentului"Străzi deschise" şi vor fi animate cu...

România are una dintre cele mai mici rate de alăptare din Europa.

Săptămâna Mondială a Alimentației la Sân aduce în atenție un subiect, pe cât de dezbătut și de benefic atât pentru mame, cât și...

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare va înfiinţa o bancă de instrumente de evaluare unică

Mecanismele administrative de stimulare a excelenţei în educaţie, reforma evaluărilor în parcursul educaţional al elevului, resursele alocate elevilor cu cerinţe educative speciale au fost...

Psoriazisul, o boală inflamatorie cauzată de o tulburare a sistemului imun

Luna august este dedicată conștientizării psoriazusului, o boală inflamatorie cronică ce apare cel mai frecvent sub formă de papule și plăci la nivelul pielii,...

73,82%: rata finală de promovare (după soluționarea contestațiilor), înregistrată la examenul național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2022)

Rata finală de promovare înregistrată la proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2022), după soluționarea contestațiilor, este 73,82% (în...

Guvernul a actualizat domeniile şi programele de studii universitare de master; creşte capacitatea de şcolarizare

Guvernul a aprobat actualizarea domeniilor şi a programelor de studii universitare de master din cadrul instituţiilor de învăţământ superior, printr-o hotărâre pentru modificarea anexelor...

Asociația SAMAS celebrează Săptămâna Mondială a Alăptării prin artă

Asociația SAMAS, împreună cu ASSMB și Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Filantropia, celebrează anul acesta Săptămâna Mondială a Alăptării (1-7 august) prin artă....

AVE MARIA – un eveniment unic pe malul Mării Negre susținut de Corul Madrigal și Marius Manole

Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” și Primăria Municipiului Constanța invită publicul constănțean și turiștii de pe litoralul Mării Negre la seria...

Proiect pilot pentru vârstnicii fără sprijin

”Bunicii noștri nu trebuie uitați, ci ajutați să aibă o bătrânețe mai liniștită. Pentru mulți seniori, singurătatea este cea mai dureroasă. Pregătim un proiect...

Colosseum Mall dedică luna august familiei și organizează în fiecare weekend o serie de spectacole și activități interactive pentru toate vârstele

În fiecare weekend din luna august, Colosseum Mall își întâmpină vizitatorii cu un program special, care va include o serie de activități recreative, atât...

Hepatita nu poate aștepta!

Cu ocazia Zilei Mondiale a Hepatitei, care a avut loc pe 28 iulie, Institutul Clinic Fundeni în parteneriat cu INSP - Institutul Național de...

Noi reguli menite să îmbunătăţească echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată a părinților și îngrijitorilorîn UE, în vigoare din 2 august

Toate statele membre UE trebuie să aplice, din 2 august, normele instituite la nivelul Uniunii pentru a îmbunătăţi echilibrul dintre viaţa profesională şi cea...

Poți salva vieți, chiar dacă nu știi să operezi pe cord deschis

Ajungem MARI începe recrutarea de voluntari pentru copiii din centrele de plasament din toată țara. Termenul limită pentru înscrieri este 20 septembrie Copiii din centrele...

Etajul 7 al Institutului Clinic Fundeni, renovat printr-un proiect  al Asociației Metropolis

Renovarea Etajului 7 de la Spitalul Fundeni a fost realizată de Fundația Metropolis, cu ajutor financiar din partea Cosmopolis și Kaufland România, sponsori principali...

Ministerul Educaţiei a agreat 30 de propuneri ale ASE la proiectul legii învăţământului superior

Ministerul Educaţiei a agreat 30 de propuneri formulate de către Academia de Studii Economice privind îmbunătăţirea conţinutului proiectului Legii Învăţământului Superior, a scris ministrul...

Săptămâna Mondială a Alăptării. Declarație comună a Directorului Executiv al UNICEF, Catherine Russell, și a Directorului General al OMS, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus

„În timp ce crizele globale continuă să amenințe sănătatea și alimentația a milioane de bebeluși și copii, importanța vitală a alăptării ca fiind cel...

„Mame vs Tati”: Parintii Millenials si diferentele de perceptie, obiceiuri de consum si comportament intre mamele & tatii din Romania.

Mamele prioritizează familia sau job-ul și sunt mai loiale brandurilor, în timp ce tații sunt mai preocupați de sport, însă ambii caută calitate în...

Sfaturile dr. Mihai Craiu în privința creșterii accelerate a numărului de COVID-19 la copii

COVID-19 a ajuns, în România, o alegere individuală, semnalează medicul pediatru Mihai Craiu. ”Pentru asta ar trebui, dacă avem semne de boală, să ne testăm,...

Atenție la artrita juvenilă! Simptomele apar înaintea vârstei de 16 ani

Luna iulie a fost dedicată conștientizării artritei juvenile, o afecțiune ale cărei simptome apar înaintea vârstei de 16 ani, afectând 1-2 din 1000 de...

Învățați copiii să inoate. Chiar și cei mai mici copii pot fi învățați să o facă!

Acesta este îndemnul mediului pediatru Mihai Craiu care atrage atebția că fiind sezon de vacanță toridă, aproape toți am dori să ne răcorim în...

Diagnosticul bolilor cardiace congenitale se poate face încă din timpul sarcinii

Diagnosticul bolilor cardiace congenitale se poate face încă din timpul sarcinii, de aceea este important să mergi la controalele periodice la obstetrician dacă ești...

Ultimele stiri

Cele mai citite