duminică, iunie 4, 2023
Acasă*Starea copilului în România: Unul din doi copii e supus unei forme...

Starea copilului în România: Unul din doi copii e supus unei forme de abuz, 41,5% dintre copii se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, cea mai mare rată din UE

45% dintre fetele sub 15 ani care au devenite mame în statele UE provin din România

 • 4 din 10 copii români sunt afectați de izolare socială și educațională și lipsa condițiilor de trai decent;
 • Violența afectează 1 copil român din 2, iar abuzul sexual asupra copilului reprezintă cel mai subraportat fenomen social negativ;
 • 45% dintre fetele sub 15 ani care au devenite mame în statele UE provin din România;
 • 170 de copii au părinții plecați la muncă în străinătate, din care 21.024 sunt complet lipsiți de îngrijirea părinților;
 • În 2021, un copil din trei s-a confruntat cu stări de anxietate și a avut nevoie de consiliere și suport psiho-emoțional.

În România, unul din doi copii este supus unei forme de violență fizică, emoțională și sexuală, în vreme ce 41,5% dintre copii trăiesc în risc de sărăcie sau excluziune socială, 6 copii dintr-o mie mor înainte de a împlini un an de viață, 731 de fete sub 15 ani devin mame anual (date aferente anului 2020), cel puțin 100.000 de copii trăiesc fără ambii părinți sau fără unul dintre ei. Mai mult, în 2021, un copil din trei s-a confruntat cu stări de anxietate și a avut nevoie de consiliere și suport psiho-emoțional, procentul crescând la peste 50%, în cazul adolescenților, mergând până la consecințe extrem de grave, și anume tentative de suicid.  În doar 8,1% dintre cazuri, diagnosticele au fost independente de contextul pandemic (opoziționism, ADHD/ADD, tulburări de vorbire, intelect liminar sau tulburări de neurodezvoltare), arată datele unei anchete realizate de Salvați Copiii România. 

 1. Copiii români sunt cei mai expuși sărăciei și excluziunii sociale din întreaga Uniune Europeană, 4 din 10 copii fiind afectați de izolare socială și educațională și lipsa condițiilor de trai decent

România continuă să fie statul membru al Uniunii Europene cu cel mai mare nivel al riscului de sărăcie sau excluziune socială în rândul copiilor, 41,5% dintre aceștia, adică 1,5 milioane de copii, mai mult decât adulții (34,5%), fiind afectați de lipsa de venituri ale familiei care să asigure supraviețuirea sau un trai decent, de izolarea socială și educațională în care trăiesc, de lipsa de acces la nutriție în acord cu vârsta și nevoile biologice ale copilului și la servicii socio-educaționale și de sănătate de calitate.

România rămâne o țară a șanselor inegale, în condițiile în care acest risc al sărăciei variază de la 19,9% în marile orașe la 30% în orașele mici și suburbii și atinge un îngrijorător nivel de 50,5% în mediul rural.

Datele comparative al UE ne arată că, la nivelul populației generale din țara noastră, procentul gospodăriilor care nu își permit măcar o dată la două zile o masă cu carne/pește sau alt tip echivalent de proteine ajungea la 14,7% (media UE fiind de 8,1%). Mai mult, procentul crește la 28,3% pentru familiile cu trei sau mai mulți copii și la 30%, în cazul familiilor monoparentale.

Aceeași sursă ne arată că 26,2% dintre copiii României cresc în locuințe care nu au toalete în interiorul casei, media la nivelul UE fiind de doar 2%.

Recomandări Salvați Copiii:

 • Consolidarea serviciilor de asistență socială pentru identificarea precoce a situațiilor de risc pentru copii, printr-o bugetare constantă și în acord cu nevoile locale;
 • Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie, în special în mediul rural;
 • Creșterea investițiilor economice în comunitățile rurale;
 • Oferirea unei mese zilnice calde, în mod gratuit, pentru fiecare copil în creșele, grădinițele și școlile din comunitățile vulnerabile economic;
 • Dezvoltarea serviciilor medicale pentru copii.
 1. Deși interzisă din 2004, violența afectează 1 copil român din 2, iar abuzul sexual asupra copilului reprezintă cel mai subraportat fenomen social negativ din România

În România, deși interzise prin lege încă din anul 2004, abuzul și neglijarea continuă să fie fenomene prezente în viața copiilor. Fenomenul violenței fizice se menține la un nivel ridicat. În 2021, 46% dintre copii afirmau că sunt bătuți acasă de către părinți și 5% de către cadrele didactice, ca parte a procesului de disciplinare, în timp ce 20% dintre părinți considerau încă pedepsele fizice drept un mijloc corect și adecvat de educare a copiilor.

Studiul național lansat de Salvați Copiii România în 2021 arată că aproximativ 3% dintre părinți afirmă că, în ultimul an, copilul lor a fost victimă a abuzului sexual, în aproape două treimi dintre cazuri agresorul fiind o persoană necunoscută, iar 2,9% dintre adolescenți au declarat că au fost obligați să întrețină relații sexuale împotriva voinței lor, situație care confirmă nivelul acut de subraportare a abuzurilor sexuale comise asupra copiilor.

Cu toate că majoritatea copiilor (94%) spun că se simt în siguranță în familie și doar 3% afirmă că niciodată nu se simt în siguranță acasă, din răspunsurile primite de la copii rezultă o incidență mult mai mare a aplicării pedepselor fizice (46%), în comparație cu cea recunoscută de părinți (28%), atât în ceea ce privește formele „ușoare”, cât și ceea ce privește formele severe. De asemenea, analiza pune în evidență faptul că 10% dintre copii preferă să părăsească familia de teama pedepselor, pentru 2% acest lucru întâmplându-se des și foarte des.

Prin comparație cu rezultatele studiului similar din 2013, se remarcă o creștere semnificativă a procentului părinților care recunosc incidența abuzului sexual asupra copilului lor (de la 0,5% la 3,2%). Totuși, Consiliul Europei estima în 2020, în Raportul referitor la punerea în aplicare a Directivei 2011/36/UE privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, că, în Europa, 90% dintre cazurile de agresiune sexuală asupra copiilor nu ajung în atenția poliției ori a instanțelor judecătorești.

În România, școlile se confruntă cu multiple manifestări de violență, semnificativ fiind fenomenul de bullying, de obicei asociat cu discriminarea, homofobia sau rasismul, violența fizică și verbală între elevi. Conform anchetei sociologice din 2017, anual, 400.000 de copii sunt angrenați în forme variate de bullying/cyberbullying, 200.000 de copii sunt victime ale violenței fizice, iar alți 200.000 sunt autori ai faptelor de lovire, intimidare, amenințare. Pentru diminuarea acestui fenomen, Normele metodologice anti-bullying, adoptate în 2020, având la bază experiența Salvați Copiii, trebuie respectate cu consecvență, astfel încât în toate unitățile de învățământ să funcționeze mecanismele de prevenire, identificare și soluționare a situaților de bullying.

Din perspectiva protecției copiilor prin identificarea abuzurilor sexuale de către serviciile de asistență socială și serviciile medicale și sesizarea acestora către organele de urmărire penală, observăm o diferență uriașă între datele statistice cu privire la numărul mamelor minore sub 15 ani și numărul inculpaților trimiși în judecată pentru comiterea infracțiunii de act sexual cu un minor (art. 200, Cod penal). Subraportarea fenomenului de abuz sexual este evidentă dacă ținem seama de faptul că sistemul de asistență socială și protecție a drepturilor copilului a identificat în 2021 1.349  de cazuri de abuz sexual, urmărirea penală inițiindu-se pentru 1.041 de cazuri.

Recomandări Salvați Copiii:

 • Informarea și consilierea părinților, prin program național, cu privire la metode pozitive de educație și creștere a copilului;
 • Formarea magistraților și a specialiștilor (medici, asistenți sociali, cadre didactice) în identificarea și instrumentarea cazurilor de abuz fizic, emoțional și sexual asupra copilului;
 • Regândirea educației digitale prin încurajarea participării copiilor în procesele de informare, pregătire, de elaborare a aplicațiilor web și a curriculumului specific;
 • Înființarea de instanțe specializate pentru cauzele penale în care copiii sunt victime;
 • Demararea, începând cu anul școlar 2022-2023, a înființării grupurilor de acțiune anti-bullying, conform legii, în toate școlile din România;
 • Extinderea activităților de educație juridică în școlile generale și licee.
 1. ”Copii cu copii” – 45% dintre fetele sub 15 ani care au devenite mame în statele UE provin din România

Potrivit EUROSTAT, peste un sfert (28,05%) dintre mamele sub 18 ani din Uniunea Europeană trăiesc în România, țară care ocupă primul loc la acest capitol, în rândul statelor membre. Din totalul nașterilor în 2020 (198.302 nașteri), 731 provin de la mame cu vârsta sub 15 ani și 7.545 de la mame cu vârsta între 15-17 ani. 4,17% din totalul nașterilor din România provin de la mame minore.

Îngrijorător este faptul că, din 731 de mame cu vârsta sub 15 ani, 706 se află la prima naștere, 24 de fete cu vârsta sub 15 ani se află la a doua naștere, iar una la cea de a treia naștere. De asemenea, din 7.545 de mame cu vârsta între 15-17 ani, 6.898 se află la prima naștere, 1.264 se află la a doua naștere, 113 la a treia naștere. (Eurostat, date pentru anul 2000, accesat mai 2022).

Fenomenul mamelor minore, care plasează România pe primele locuri din Europa, este unul complex, ale cărui consecințe afectează atât mama, cât și copilul. Analiza privind condițiile de viață, locuire și stare de sănătate a gravidelor, copiilor și mamelor cu copii sub 5 ani din mediul rural, realizată în 2020 de Salvați Copiii, sub forma unei anchete sociologice în comunitățile rurale, relevă faptul că există o corelație directă între vârsta precoce a mamei, care înseamnă și o dezvoltare emoțională, dar și socială, încă incomplete, și lipsa accesului la educație sanitară și la servicii medicale constante.

Educația pentru sănătatea sexuală și a reproducerii constituie cel mai ignorat aspect al protecției și educației în rândul copiilor, rata nașterilor înregistrate în rândul adolescentelor între 15 și 19 ani, păstrând un nivel în măsură să provoace o mare îngrijorare. România înregistrează 35,1 nașteri la 1.000 de adolescente (media europeană fiind de 8 nașteri la 1.000 de adolescente).

Recomandări Salvați Copiii:

 • Reglementări pentru asigurarea de către autoritățile locale, în fiecare comună, a unei echipe mixte de informare și intervenție integrată, formată din: asistent medical comunitar, asistent medical și asistent social;
 • Implementarea serviciilor itinerante de consiliere și monitorizare pentru gravide, mame și nou-născuți asigurate de echipe de moașe;
 • Acoperirea, din surse bugetare centrale sau locale, a costurilor de transport spre orașe la medicul specialist pentru gravidele vulnerabile din comunitățile dezavantajate;
 • Educație pentru sănătate începând cu perioada preșcolară și pentru sănătatea sexuală și a reproducerii cât mai timpuriu (după modelul de intervenție dezvoltat de Salvați Copiii).
 1. Analfabetismul funcțional care afectează 1 copil român din 2 este rezultatul absenței unui sistem de educație echitabilă și de calitate pentru toți copiii

În ianuarie 2021, peste 286.150 de copii cu vârsta învățământului obligatoriu (7-17 ani) nu mergeau la școală, iar, pe ansamblul învățământului primar și gimnazial, rata abandonului școlar pentru anul 2019/2020 a fost de 1,3%, ceea ce înseamnă aproximativ 20.878 de elevi.

41% dintre elevii români din sistemul educațional se plasează în aria analfabetismului funcțional, conform evaluări internaționale PISA.

Doar o treime dintre elevii de clasa a VIII-a spun că se simt pregătiți pentru examenele naționale care urmează, 31% dintre copiii din învățământul secundar inferior și superior afirmă că au rămas în urmă cu materia școlară, în vreme ce aproape 60% dintre elevi fac meditații la cel puțin o materie. Cei mai mulți elevi se simt extenuați și copleșiți și consideră că în acest an școlar au avut nevoie de mai mult ajutor din partea profesorilor de la clasă. Copiii din mediul urban afirmă în măsuri semnificativ mai ridicate că sunt triști, obosiți sau că se simt singuri, iar în cazul celor care au de dat un examen, aceste sentimente sunt mai acutizate, potrivit unui sondaj realizat de Organizația Salvați Copiii România în 2022.

Recomandări Salvați Copiii:

 • Elaborarea și punerea în aplicare, printr-un plan de acțiune prevăzut cu resurse bugetare, a unei strategii coerente pentru asigurarea echității în educație, cu prioritate copiilor dezavantajați, din mediul rural, copiilor cu cerințe educaționale speciale și copiilor cu dizabilități;
 • Asigurarea predictibilității în alocarea resurselor financiare în educație și respectarea obligației legale de alocare bugetară a minimum 6% din PIB pentru educație până în 2025;
 • Majorarea costului standard per elev și introducerea unor coeficienți de corecție optimi;
 • Evaluarea pe timpul verii a rămânerilor în urmă după trei ani școlari afectați de pandemie și implementarea măsurilor remediale.
 1. Protecția copiilor cu părinți plecați în străinătate

În România, conform statisticilor oficiale, 76.170 de copii au părinții plecați la muncă în străinătate, din care 21.024 sunt complet lipsiți de îngrijirea părinților, având ambii părinți plecați peste hotare sau provenind din familii în care părintele unic susținător este plecat. Datele obținute de Ministerul Educației de la unități școlare au indicat însă cifre mult mai mari decât ale ANPDCA, chiar dacă nici acestea nu sunt complete.

Perioada pandemiei a accentuat dificultățile emoționale, sociale și educaționale cu care se confruntă copiii rămași acasă, anxietatea resimțită de părinții aflați la distanță şi problemele de comunicare cu copiii; persoanele în grija cărora au rămas copiii întâmpină mari dificultăți în creșterea acestora, gestionarea situațiilor problematice ivite și prevenirea înstrăinării și izolării sociale a copiilor. Totodată, în lipsa delegării temporare a autorității parentale, procedură necesară în situația plecării în străinătate a ambilor părinți sau a părintelui unic susținător, copiii sunt privați de cele mai elementare drepturi, cum ar fi cel de a beneficia de asistență medicală corespunzătoare sau de a se înscrie la școală.

Recomandări Salvați Copiii:

 • Dezvoltarea de servicii de sprijin medical și consiliere psihologică pentru copii, părinți și persoanele desemnate să îngrijească copiii rămași acasă;
 • Monitorizarea aplicării prevederilor legale care reglementează protecția copilului cu părinți plecați în străinătate de către serviciile publice de asistență socială și direcțiile generale de protecție a copilului;
 • Identificarea copiilor cu părinții plecați în străinătate de către serviciile publice de asistență socială, în parteneriat cu școlile;
 • Pregătirea și dezvoltarea profesională a asistenților sociali și a cadrelor didactice;
 • Derularea de proiecte de încurajare a menținerii legăturilor dintre copii și părinți.
 1. Cauza principală a mortalității infantile în România (5,6‰ față de media europeană de 3,4‰) rămâne asistența medicală deficitară a nașterilor premature.

România se menține printre primele locuri în Uniunea Europeană, cu o rată a mortalității infantile de 5,6 la 1.000 de copii născuți vii în 2020 (INS, ianuarie 2022), cauza principală fiind nașterile premature.

De asemenea, țara noastră se confruntă cu o incapacitate gravă de a răspunde nevoilor de îngrijire neonatală: deși necesarul ar fi de 600 de locuri în terapia intensivă neonatală (30 de locuri  la  un  milion  de locuitori), sunt asigurate doar aproximativ 300 de locuri, reprezentând așadar 50% din capacitatea de a îngriji nou-născuții prematuri. Aparatura medicală precară, acolo unde nu e chiar insuficientă, pune maternitățile din România în situații dificile.

Principale cauze ale mortalității copiilor de până în patru ani sunt leziunile traumatice (o rată de 8,7 la 100.000 de locuitori), afecțiunile aparatului respirator (7,3 la 100.000 de locuitori), tumorile (4,3 la 100.000 de locuitori) şi malformațiile congenitale (2,9 la 100.000 de locuitori), potrivit Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) pentru anul 2019. Criza creată de COVID-19 a acutizat și mai mult sistemul medical românesc destinat îngrijirii copiilor.

Recomandări Salvați Copiii:

 • Mărirea numărului de paturi de terapie intensivă neonatală și post-terapie în maternitățile de nivel III (cu asigurarea posibilității de a angaja și personal și dotarea cu echipamente proporțional cu creșterea numărului de locuri de terapie intensivă/post-terapie);
 • Re-evaluarea şi optimizarea transportului neonatal, dotarea tuturor centrelor regionale cu unități de transport neonatal;
 • Funcționarea celei de-a doua linii de gardă în secțiile de neonatologie nivel III. Este absolut necesar la volumul și gravitatea cazurilor existente. Ar fi important ca toate maternitățile de nivel III să aibă oblligatoriu 2 linii de gardă de medici plătite (suplimentar, persoana desemnată pentru transport, dacă există și unitate de transport).
 • Asigurarea numărului optim de medici și asistente de neonatologie şi moaşe.
 1. Participarea copiilor în procesele decizionale care-i privesc în mod direct

Asociațiile și consiliile elevilor au solicitat, de-a lungul anilor, implicarea lor în procesele decizionale, prin asigurarea participării lor în consiliile de administrație ale unităților de învățământ. Legea educației naționale nr. 1/2010 permite participarea, din cota rezervată părinților, a unui singur elev, și cu condiția ca acesta să fi împlinit 18 ani, legitimitatea consiliilor de administrație convocate de unitățile școlare din România putând fi considerată îndoielnică și nesincronizată cu principiul fundamental al participării copiilor.

O altă componentă a participării copiilor în viața școlii este definită de delegarea de reprezentanți de către Consiliul Școlar al Elevilor, în comisia de evaluare și asigurare a calității, comisia de prevenire și combatere a violenței. Salvați Copiii constată o practică a numirii simbolice în aceste funcții de reprezentare, care nu încurajează consultarea reală a elevilor de către membrii comisiilor, asupra unor fenomene precum violența sau bullyingul, care au o influență puternică în sensul creării unui climat școlar negativ.

În ceea ce privește implicarea copiilor în viața comunității, conform legislației actuale, nu există obligativitatea înființării unor structuri consultative ale copiilor. Autoritățile locale au făcut eforturi sporadice de înființare a unor structuri de consultare a tinerilor, omițând dreptul la participare a copiilor, prevăzut în Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, a cărei semnatară este și România.

Pentru a-și respecta angajamentele asumate, Salvați Copiii consideră oportună înființarea unui Consiliu Consultativ pentru copii și tineri, care să aibă rol consultativ pentru Consiliul Local, întărind dialogul structurat între administrația locală și copii, în ceea ce privește elaborarea de politici publice și aplicarea lor în domeniul participării copiilor în viața comunității. Astfel, ar fi încurajată implementarea bugetară participativă, prin care copiii să aleagă proiecte finanțate din bugetul local și să implementeze ideile și inițiativele, într-un proces deschis, incluziv și transparent care îi încurajează să se implice în stabilirea priorităților de cheltuire a banilor din bugetul local.

Recomandări Salvați Copiii:

 • Modificarea legislației privind componența consiliilor de administrație ale unităților de învățământ astfel încât participarea elevilor în procesul decizional să fie asigurată prin alocarea a 3 locuri pentru elevii care au împlinit 14 ani;
 • Respectarea cu strictețe a dispozițiilor legale de constituire a grupurilor de acțiune anti-bullying prin participarea elevilor în aceste structuri;
 • Înființarea consiliilor consultative ale copiilor la nivelul tuturor consiliilor județene, locale sau de sector.

ARTICOLE SIMILARE

Studiu: Ce își doresc părinții români pentru copiii lor și care sunt cele mai mari temeri?

”Sănătate, că-i mai bună decât toate” pare a fi o expresie care să reprezinte realitatea din familiile din România, după cum o arată un...

Nestle România integrează produsele Solgar în portofoliu

Nestlé Romania a anunțat că a reușit în timp record să integreze brandul SOLGAR®, lider pe piața mondială a suplimentelor alimentare, în mai puțin...

1 iunie de poveste la Antipa

De 1 iunie 2023, copiii sunt așteptați să-și petreacă ziua la Antipa! Joi, de ziua lor, ei vor primi în dar intrarea gratuită la...

SMYK All for Kids își extinde rețeaua de magazine în România, inaugurând al 28 lea magazin pe piața locală

Compania poloneză SMYK All for Kids, unul dintre cei mai mari retaileri din segmentul de jucării, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii pentru copii, își extinde...

Calendar Evaluare Națională 2023. Ce a decis Ministerul Educației în privința examenelor pentru clasa a VI-a

Ministerul Educației a anunțat că a fost trimis spre publicare în Monitorul Oficial ordinul de ministru pentru modificarea Calendarului de administrare a Evaluărilor Naționale...

QUERER, un fusion de muzică fado și dansuri pasionante

După succesul de la debutul cu "A Night to Remember", Monica Opra și MoniAcustique Band propun publicului bucureștean un nou spectacol - concert special...

Art&Craft propune o viziune modernă și unică a României, prin noua colecție Happy Traveller de suveniruri cu specific regional

Art&Craft Design, companie lider de piață pe segmentul de cadouri și suveniruri românești, estimează un impact procentual de aproximativ 3% din vânzări în anul...

Homplex, producătorul primului termostat smart din România, estimează venituri 41 milioane lei, în 2023

Homplex, companie antreprenorială românească, specializată în furnizarea de soluții inovatoare pentru creșterea siguranței, confortului și eficienței energetice în mediul rezidențial și industrial, estimează că...

Lotul României a obținut mențiune la Olimpiada Internaţională de Filosofie

Lotul olimpic de filosofie a obținut o mențiune (Honorable Mention) la a XXXI-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Filosofie (IPO), desfăşurată la Olympia (Grecia)...

Începe sesiunea specială a examenului de Bacalaureat

Sesiunea specială a examenului de Bacalaureat pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale va începe luni...

Până pe 31 mai, o nouă ediție a campaniei ”Rade un premiu”: MAMBricolaj își așteaptă clienții pasionați de DIY și accesorii cu peste 5.000...

MAMBricolaj, lanț românesc de magazine de materiale și accesorii pentru mobilă, listat pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB), își recompensează, luna...

Peste mări și zări. De la astrolab la sextant

Muzeul Naţional de Istorie Naturalӑ ,,Grigore Antipa” găzduiește „Peste mări și zări. De la astrolab la sextant”, o expoziție temporară care îți dezvăluie lumea...

Ultimul weekend în care mai poate fi vizitat Art Safari – ediția 11! Sâmbătă, de Noaptea Muzeelor, iubitorii de artă sunt invitați la Night...

Cel mai apreciat eveniment dedicat artei din țară își așteaptă vizitatorii până duminică, 14 mai. Ultima șansă pentru public să vadă cea mai amplă...

PRIMARK VA DESCHIDE AL DOILEA MAGAZIN ÎN AFI COTROCENI PE 20 IUNIE

 Primark, retailerul internațional de modă, a anunțat data deschiderii celui de-al doilea magazin din România. Mult-așteptatul magazin, situat în AFI Cotroceni, București, se va...

Noaptea Muzeelor 2023 – ediție inedită România și Republica Moldova

Cea de-a 19-a ediție a Nopții Muzeelor va avea loc sâmbătă, 13 mai, și va aduce publicului expoziții, intervenții culturale și experimente artistice, proiecții,...

Primark lansează prima sa colecție circulară

Primark lansează prima sa gamă de produse concepute și realizate în așa fel încât să poată fi revalorificate sau reciclate. De la jumătatea lunii...

AVON lansează campania Roșu e pentru CURAJ, în semn de solidaritate cu victimele violenței domestice

Pentru că în această săptămână petrecem mai mult timp în familie, AVON România, în parteneriat cu Asociația Anais, lansează astăzi campania „Roșu e pentru...

MAMBricolaj Morarilor aniversează 12 ani de la deschidere. Clienții primesc discount de 12% la 12 produse de top aflate în portofoliul rețelei

Cu ocazia aniversării a 12 ani de la deschidere, MAMBricolaj Morarilor oferă clienților, până pe data de 20 aprilie, discount de 12% la 12...

Promenada Mall, Mega Mall si Vulcan Value Center isi asteapta clientii cu surprize si premii de Paste

Luna aceasta, centrele comerciale Promenada Mall, Mega Mall și Vulcan Value Center le oferă surprize și premii clienților care vin la shopping să se...

Studiu – Elevii români, mai toleranți cu colegii de etnie romă

Numărul copiilor care ar accepta un coleg de clasă/bancă de etnie romă a crescut considerabil în ultimii 10 ani și ajunge la peste 60% Cu...

Peste 50% dintre copii vor să emigreze. Crește intoleranța față de colegi cu probleme de sănătate mintală

Peste jumătate dintre copiii români (55,1%) își doresc să plece din țară și să se stabilească peste granițe, în vreme ce o treime dintre...

Skechers, The Comfort Technology Company™, lansează noua sa tehnologie inovatoare: Slip-ins pentru copii

Skechers, producătorul internațional de încălțăminte, anunță lansarea noilor modele Skechers Hands Free Slip-ins pentru copii, disponibile atât pentru fete, cât și pentru băieți. Cu...

Sinteza rezultatelor obținute de elevii de clasa a VIII-a prezenți la simularea probelor din cadrul Evaluării Naționale (an școlar 2022 – 2023)

Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, astăzi, 29 martie, a avut loc comunicarea rezultatelor obținute de elevii de clasa a VIII-a care au participat...

Educație pentru succes 2023

8  specialiști din psihologie, educație, filosofie și finanțe redefinesc la  conferința EDUCare – Educație pentru succes, valențele succesului. Evenimentul are loc pe 20 mai...

România, detronată de Bulgaria din prima poziție în Uniunea Europeană la un capitol sumbru: mortalitatea infantilă

Efortul Salvați Copiii de a întări maternitățile și secțiile de pediatrie și terapie intensivă neonatală în a asigura tratament medical adecvat și imediat copiilor...

Asigurările RCA de la Leader Team Broker pot fi cumpărate și prin aplicația 24pay, fără costuri suplimentare

Asigurările de răspundere civilă auto (RCA) emise de Leader Team Broker, jucător cheie pe piața asigurărilor de nișă din România și din Europa, sunt...

Un elev român din doi este victima bullying-ului, iar 81% dintre elevi afirmă că au fost martori ai situațiilor de amenințare, umilire sau violență...

O analiză recentă a Organizației Salvați Copiii (finalul anului 2022) arată că  jumătate dintre elevii români devin victime ale situațiilor de violență fizică și...

Cea de-a șasea ediție a Green Tech & Film Festival, între 29 martie – 7 aprilie, la Promenada Mall

Primăvara aceasta, Promenada Mall este gazda celei de-a șasea ediții a Green Tech & Film Festival, care se va desfășura între 29 martie și...

Endometrioza – boala pentru care diagnosticarea corectă poate să dureze chiar si 7-12 ani

Prima luna de primăvară este cunoscută în lumea medicală că fiind luna conștientizării și informării despre endometrioză. Statisticile arată că la nivel mondial, cel puțin...

Ultimele stiri

Cele mai citite