Nu au fost aduse modificări metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) anunţă că nu au fost aduse modificări metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019 – 2020.

“Conform situaţiei centralizatoare, la data prezentă, toate inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti au publicat pe site-urile proprii broşura privind oferta de admitere în învăţământul liceal, prin urmare toate unităţile de învăţământ sunt în posesia informaţiilor cu privire la reţeaua şcolară. Inspectoratele şcolare au tipărit şi distribuit broşurile şi în format letric, astfel încât până la finalul acestei săptămâni toate materialele informative vor ajunge în toate unităţile de învăţământ, cu excepţia celor din judeţele Argeş, Braşov şi Iaşi, în care distribuirea broşurilor se va finaliza la începutul săptămânii viitoare”, precizează ministerul, într-un comunicat de presă.

Elaborarea, tipărirea, publicarea şi difuzarea broşurilor de admitere în învăţământul liceal sunt în responsabilitatea inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.

“În baza prevederilor art. 2 alin. (1) din OMEN nr. 4.829/2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019 – 2020, cu modificările/completările ulterioare, admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019 – 2020 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 – 2012”, mai precizează Ministerul Educaţiei Naţionale.

Informaţiile referitoare la ultima medie de admitere în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2018 – 2019, precum şi alte date de interes general (numele liceului, specializarea, limba de predare, forma de învăţământ, profilul, filiera, ultima medie de admitere din anul anterior etc.) se regăsesc şi pe site-ul: http://admitere.edu.ro/2018/repartizare/.

Conform sursei citate, completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de către diriginţii claselor a VIII-a, are loc după afişarea rezultatelor Evaluării Naţionale, probele examenului urmând a se desfăşura în perioada 18 – 21 iunie.

“După afişarea rezultatelor (25 iunie), respectiv după soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale (29 iunie), absolvenţii clasei a VIII-a îşi pot calcula, cu certitudine, media de admitere pe baza căreia se exprimă opţiunile şi se realizează repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat”, mai anunţă MEN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *