Reuniunea miniștrilor Educației din cadrul ASEM și Reuniunea Înalților Funcționari

Ministerul Educației Naționale organizează în zilele de 15 și 16 mai 2019, la București, cea de-a șaptea Reuniune a Miniștrilor Educației din cadrul ASEM (7th ASEM Education Ministers’ Meeting/ASEM ME7).

IMPORTANT: Evenimentul se desfășoară la Palatul Parlamentului, Sala. I.C. Brătianu, începând cu ora 13:30. Accesul jurnaliștilor în Palatul Parlamentului (acreditați exclusiv prin intermediul platformei accreditation.romania2019.eu) pentru a lua parte la oportunitățile media prevăzute în marja acestui eveniment se face din strada Izvor, nr. 2-4/intrarea S2.

Reuniunea Miniștrilor Educației din cadrul ASEM a fost precedată de Reuniunea Înalților Funcționari (2nd Senior Officials’ Meeting/ SOM2), desfășurată astăzi, 14 mai. Ambele manifestări fac parte din calendarul activităților derulate în contextul exercitării de către România a Președinției la Consiliul Uniunii Europene.

Reuniunea SOM2 a avut ca scop pregătirea ASEM ME7 și a fost organizată sub forma unei întâlniri tehnice, în care participanții au discutat și stabilit de comun acord raportul de activitate (Stocktaking Report from Seoul to Bucharest) între cele două reuniuni ministeriale – ASEM ME6 de la Seul și ASEM ME7 de la București – și concluziile ASEM ME7 (ASEM ME7 Chair’s Conclusions).

Evenimentele găzduite de Palatul Parlamentului reunesc reprezentanți ai ministerelor educației din cele 51 de state membre ale inițiativei de cooperare interregională Asia-Europe Meeting (ASEM).

Tema reuniunii ministeriale ASEM ME7 este „Educația care conectează: incluziune, mobilitate și excelență în sprijinul obiectivelor de dezvoltare durabilă”. Pe parcursul celor două zile (15-16 mai), discuțiile miniștrilor educației vor viza instrumentele disponibile, precum și măsurile necesare pentru asigurarea echilibrului și caracterului incluziv al mobilităților dintre Asia și Europa în era digitală.

De asemenea, în cadrul dezbaterilor, un punct important de interes îl va constitui modul în care Procesul Educațional ASEM contribuie la îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

ASEM (Asia-Europe Meeting) este o platformă de cooperare între Europa și Asia, lansată în anul 1996, în vederea consolidării dialogului dintre cele două regiuni.

ASEM are în prezent 53 de parteneri: 51 de state (28 de state membre ale UE, Elveția, Norvegia și 21 de state asiatice) și 2 organizații internaționale – Uniunea Europeană și Secretariatul ASEAN (Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est). România a aderat la ASEM cu ocazia Summit-ului ASEM7 (Beijing, 24-25 octombrie 2008).

Procesul Educațional ASEM se bazează pe patru arii prioritare: asigurarea și recunoașterea calității educației, implicarea mediului de afaceri și industriei în educație, mobilitatea echilibrată și învățarea pe tot parcursul vieții (inclusiv învățământul profesional și tehnic).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *