Ministrul Educatiei a initiat dialogul interinstitutional privind definitivarea cadrului normativ de aplicare a facilitatilor fiscale pentru sectorul CDI

Ministrul Educatiei a initiat dialogul interinstitutional privind definitivarea cadrului normativ de aplicare a facilitatilor fiscale pentru sectorul CDIMinistrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Adrian Curaj, a demarat seria întâlnirilor de lucru privind operaţionalizarea procedurilor de aplicare a facilităţilor existente, precum şi pentru dezvoltarea de noi iniţiative privind facilităţi fiscale pentru sprijinirea cercetării-dezvoltării şi inovării (CDI), ca instrumente de consolidare a sistemului naţional CDI şi de creştere a competitivităţii economiei româneşti.

Reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi ai Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI) s-au întâlnit cu omologi din sectorul guvernamental (Cancelaria Primului Ministru, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri), în cadrul unei reuniuni de lucru la care au mai participat reprezentanţii sindicatelor din cercetare-dezvoltare şi ai patronatului, precum şi ai mediului economic şi de afaceri, local şi internaţional: Coaliţia pentru Dezvoltarea României, Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, Camera de Comerţ a României şi Municipiului Bucureşti, Parteneriatul Auto România, Camera de Comerţ Româno-Americană (Am Cham), Camera de Comerţ Româno-Germană (AHK).

Discuţiile au urmărit stabilirea cadrului normativ de aplicare a prevederilor articolului 20 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, referitoare la „deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare”. În acest sens, Ministerul Educaţiei a propus Ministerului de Finanţe operaţionalizarea Registrului de experţi pe domenii de cercetare-dezvoltare, respectiv asigurarea susţinerii logistice pentru activităţile de certificare şi validare a activităţilor de cercetare-dezvoltare, ce urmează a fi desfăşurate de experţii desemnaţi de ANAF. Registrul de experţi va fi întocmit de Ministerul Educaţiei în urma lansării unei sesiuni de aplicaţii pe platforma BrainMap. Remunerarea experţilor se va face pe baza unui mecanism de tip voucher, care va asigura respectarea condiţiilor de competenţă, independenţă şi imparţialitate.

Ulterior, va fi aprobat proiectul de ordin comun al ministrului Finanţelor Publice şi al ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a cadrului legal pentru deducerea suplimentară de 50% a cheltuielilor efectuate de contribuabilii-agenţi economici în anul fiscal respectiv, pentru activităţile de cercetare-dezvoltare. Totodată se pot asigura o simplificare a activităţilor şi un tratament predictibil aplicat contribuabililor care să stimuleze creşterea invesiţiilor acestora în activităţi de cercetare-dezvoltare.

În ce priveşte noile iniţiative privind facilităţile fiscale pentru CDI, reprezentanţii instituţiilor prezente la întâlnire s-au constituit într-un grup de lucru, numit prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, şi au convenit ca până la data de 30 iunie 2016 să elaboreze şi să prezinte un draft de proiect pentru modificarea şi completarea Codului Fiscal (Legea nr. 227/2015), însoţit de o analiză de impact a reglementării în vederea scutirii personalului CDI de impozitul pe venituri salariale obţinute din activităţi de cercetare-dezvoltare.