Copiii adoptabili vor avea mai repede o familie

Copiii adoptabili vor avea mai repede o familieAutoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) cu sprijinul UNICEF în România, a organizat joi un media briefing pe tema adopţiei și a recentelor modificări și completări aduse Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției.

”Schimbarea legii adopției a venit ca un răspuns la dificultățile întâmpinate în cadrul procesului de adopție de către familiile adoptatoare și autorități. În România continuă să existe încă mulți copii care au nevoie să crească într-o familie, iar datoria noastră este să facem posibil acest lucru. Am convingerea că, numai cu sprijinul mass media, actualele modificări vor fi cunoscute cât mai repede de familiile care așteaptă să adopte un copil”, a declarat Gabriela Coman, președintele ANPDCA.

În cadrul dezbaterilor au fost discutate principalele modificări aduse prin noul act normativ, care vizează în principal: scurtarea termenelor privind declararea adoptabilității copilului, a celor aferente atestării familiei adoptatoare și  procedurii în fața instanței, exprimarea de către părinți a consimțământului la adopție, durata statutului de copil adoptabil și facilitățile introduse pentru susținerea familiei adoptatoare.

“Felicităm România pentru faptul că și-a îmbunătățit legislația privind adopția copiilor. UNICEF și-a asumat angajamentul de a continua să asigure sprijin ANPDCA în special în ceea ce privește elaborarea legislației secundare. De asemenea, este foarte important să ne asigurăm că există la nivel local servicii care pot preveni separarea copilului de familie, cum ar fi Pachetul Minim de Servicii”, a declarat Sandie BLANCHET, Reprezentantul UNICEF în România.

În primul rând, trebuie subliniat faptul că adopția reprezintă un demers al sistemului de protecție a copilului, sistem care cuprinde o serie întreagă de măsuri menite să asigure drepturile și bunăstarea fiecărui copil avut în vedere. Adopția este o măsură permanentă, luată în interesul superior al copilului.

Potrivit Sandie Blanchet, trebuie neapărat precizat faptul că, dintr-un total de 58.000 de copii aflați în sistem, doar 3.500 pot fi dați spre adopție, ceea ce înseamnă doar 6% din cifra totală.

Pentru marea majoritate a celorlalți copii, există un plan individualizat de protecție care vizează reintegrarea lor în familia biologică/extinsă. Cu toate acestea, dacă la nivelul comunității nu sunt prezente servicii de sprijin al familiei (precum Pachetul Minim de Servicii și alte servicii comunitare), această soluție poate să nu devină realitate pentru mulți dintre acești copii.

Potrivit Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului, precum și altor standarde internaționale: „statele părți care recunosc și/sau autorizează adopția vor veghea ca interesele copilului să primeze” (CRC, Articolul 21). Copiii au dreptul de a crește într-un mediu familial. În momentul în care un copil este declarat adoptabil, obiectivul este acela de a identifica cea mai potrivită familie pentru copilul respectiv – nu invers.

“Noua lege prevede un cadru mai bun pentru aplicarea, în cursul procedurilor de adopție, a principiului de bază referitor la „interesul superior al copilului”. În următoarele trei luni, se vor dezvolta noi metodologii pe baza cărora se va stabili în ce constă interesul superior al copilului”, a subliniat reprezentanta UNICEF in Romania.

Legea revizuită va contribui și la accelerarea procesului de adopție, păstrând însă clauzele de protecție și siguranță care se impun. În urma revizuirilor, durata procesului de adopție (de la momentul la care copilul beneficiază de un plan individualizat de protecție în vederea adopției și până la decizia finală a instanței judecătorești) este considerabil redusă. Începând de azi, acest proces durează aproximativ 15 luni. O viitoare metodologie va clarifica durata fiecărei etape  a procesului de adopție.

Legea revizuită introduce o măsură nouă: ‚concediul de acomodare’ (cu plată) de maximum 1 an acordat părinților adoptivi. Obiectivul urmărit este similar celui prevăzut în cazul concediului pentru creșterea copilului acordat părinților la nașterea copiilor lor: acela de a veni în sprijinul creării relației de apropriere dintre copil și părinții săi. Această nouă prevedere este o recunoaștere a importanței timpului de calitate petrecut de copilul adoptat alături de părinții adoptivi, în special în primele luni de la adopție.

Ulterior revizuirii legii, se vor dezvolta noi metodologii menite să asigure o aplicare uniformă, la nivel național, a practicilor prevăzute de lege, evitând astfel discrepanțele vizibile întâlnite în prezent (de exemplu, într-un județ sunt de 17 ori mai multe adopții decât în altul).

Pe de altă parte, adopția nu trebuie privită în contextul ‚îndeplinirii de obiective’, nici din perspectiva unor indicatori de timp sau cantitativi. Unele țări, care și-au propus anumite ținte, se confruntă cu provocări serioase, în momentul în care adopțiile eșuează, iar copii revin în sistemul de protecția copilului. Spre exemplu, în Marea Britanie, 25% dintre adopțiile de copii cu vârste de 6 ani și peste sunt ratate).