Precizări privind dezbaterile publice pe tema noului plan-cadru pentru gimnaziu |

Precizari privind dezbaterile publice pe tema noului plan-cadru pentru gimnaziu

educatieReferitor la noul plan-cadru pentru clasele V-VIII Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei face următoarele precizări:

„În acest moment, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei nu a înaintat Ministerului Educaţiei propunerea finală a planului-cadru pentru clasele V-VIII, bazată pe feedback-ul primit în urma consultărilor publice, dar şi pe raportul grupului consultativ pentru curriculum. Procesul de elaborare este în derulare, cu respectarea termenelor asumate prin calendar, respectiv adoptarea prin ordin de ministru, la finele lunii februarie.

Consultarea publică privind cele trei variante propuse de grupul de lucru coordonat de  Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei s-a încheiat pe 22 ianuarie, la fel şi dezbaterile organizate de inspectoratele şcolare judeţene. Membrii grupului consultativ pentru curriculum au discutat, la rândul lor, opţiunile oferite de ISE. Aşa cum este cunoscut, o parte a grupului de lucru a propus o variantă proprie, care se discută în acest moment în spaţiul public.

Mai mult, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, cu sprijinul Ministerului Educaţiei, va organiza, pe 16 februarie, la Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti, un eveniment în care vor fi discutate opţiunile cristalizate în urma acestui amplu proces de consultare.

Având în vedere implicaţiile complexe pe care le va aduce un nou plan-cadru pentru gimnaziu, la nivel educaţional şi social, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei este interesat să cunoască opiniile tuturor actorilor implicaţi.

Dorim ca versiunea finală a propunerii de plan-cadru din învăţământul gimnazial, care va fi înaintată ministrului Educaţiei spre adoptare la finalul lunii februarie, să reflecte atât opţiunile experţilor în educaţie, cât şi cele ale societăţii româneşti.”