Doar scolile construite dupa 1998 sau cele la care se fac lucrari au nevoie de autorizatie PSI

Doar scolile construite dupa 1998 sau cele la care se fac lucrari au nevoie de autorizatie PSIInspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a făcut, joi, precizări, în urma unei solicitări Mediafax, privind şcolile care necesită avize sau autorizaţii pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, în condiţiile în care premierul interimar Sorin Cîmpeanu declara că doar aproape 2.000 de şcoli din România, reprezentând 7 la sută din numărul total, au autorizaţie de la pompieri.

Conform sursei citate, în legislaţia naţională, şcolile au fost introduse, “în mod explicit, în categoriile de construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind prevenirea şi stingerea incendiilor, odată cu intrarea în vigoare a HG. Nr.571/1998 pentru aprobarea categoriilor de construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării, în prezent abrogată”. Ulterior, în anul 2006, au fost făcute noi reglementări în acest sens.

Anterior anului 1998, obligaţia obţinerii autorizaţiei era reglementată doar pentru construcţiile noi sau pentru cele la care se făceau lucrări de dezvoltare, modernizare sau schimbare a destinaţiei – H.G. nr.51/1992 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor -, în cazul unităţilor de învăţământ “obţinerea autorizaţiei fiind obligatorie, de exemplu, doar în cazul în care acestea înglobau o sală aglomerată”.

“În prezent, obligativitatea obţinerii avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu este aplicabilă construcţiilor cu destinaţia de învăţământ noi sau celor existente la care s-au efectuat lucrări de dezvoltare, modernizare sau schimbare a destinaţiei, şi pentru care, la data când au fost date în exploatare, legislaţia prevedea această obligaţie”, precizează reprezentanţii IGSU.

Purtătorul de cuvânt al IGSU, Ovidiu Chirca, a adăugat că “obligativitatea obţinerii autorizaţiei se aplică imobilelor cu destinaţie de învăţământ construite după 1998 sau celor construite înainte de această dată la care se execută diverse lucrări”.

Reprezentanţii IGSU mai arată că 2.318 clădiri şcolare şi 130 de clădiri ale universităţilor nu au autorizaţii de securitate la incendii, deşi pentru acestea există obligaţia obţinerii documentului.

Pe de altă parte, există 1.756 de clădiri cu destinaţia de unităţi şcolare în învăţământul preuniversitar şi 151 de clădiri cu destinaţia de unităţi şcolare în învăţământul universitar care au obţinut autorizaţia de securitate la incendiu.

Potrivit legislaţiei aflate în vigoare, proprietarul ori beneficiarul construcţiei are obligaţia să solicite şi să obţină avizul de securitate la incendiu înainte de începerea lucrărilor de execuţie la construcţiile noi, de modificare a celor existente şi/sau la schimbarea destinaţiei acestora, avizul fiind emis de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă, după verificarea respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor, stipulate în documentaţiile tehnice de proiectare.

Totodată, proprietarul ori beneficiarul construcţiei are obligaţia obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu înainte de punerea în funcţiune a clădirilor ori spaţiilor amenajate în clădiri, document prin intermediul căruia se certifică îndeplinirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

Autorizaţia de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deţinătoare ale construcţiilor, instalaţiilor şi ale altor amenajări, dreptul de a le pune în funcţiune şi de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinţei de securitate la incendiu.