Incepe anul scolar 2014/2015. Structura, lipsuri, obligatii, reguli, noutati. | |

Incepe anul scolar 2014/2015. Structura, lipsuri, obligatii, reguli, noutati.

incepe scoala2014Peste 3 milioane de elevi din invatamantul preuniversitar incep luni anul şcolar 2014-2015, fără manuale noi pentru clasele I şi a II-a şi fără schimbări la examenele naţionale şi admiterea în liceu, dar cu un regulament ce integrează reguli de conduită în unităţile de învăţământ, un contract educaţional cu părinţii şi obligaţii pentru profesori şi elevi.

Potrivit Gandul.info, motivul pentru care elevii de la clasele mici nu au manuale digitale este întârzierea şi proasta organizare a licitaţiei de către reprezentanţii Ministerului Educaţiei, care au fost reclamaţi la DNA.

Noul an şcolar va avea 177 de zile de cursuri şi 34 de zile de vacanţă. Potrivit calendarului, anul şcolar 2014-2015 va avea 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare. Excepţie fac clasele terminale din învăţământul liceal, pentru care anul şcolar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat.

De asemenea, cursurile claselor terminale se încheie în 29 mai 2015, iar pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie la 12 iunie 2015.

În privinţa disciplinelor şcolare, elevii de la clasele primare vor putea opta pentru o materie opţională despre arhitectură şi mediul construit, iar elevii din liceele de muzică vor putea studia istoria jazzului.

Examenele de la finalul claselor a VIII-a şi a XII-a, Evaluarea Naţională şi Bacalaureatul, îşi vor păstra actualul mod de organizare. În schimb, elevii de clasa a VIII-a vor învăţa pentru disciplina matematică după o programă de examen concepută după modelul PISA, care are în vedere adaptarea limbajului matematic la situaţii concrete.

Potrivit Mediafax.ro, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar este o premieră a ultimilor zece ani pentru şcolile din România.

Proiectul acestui regulament, făcut public de Ministerul Educaţiei, include atât prevederi privind conduita cadrelor didactice şi a elevilor, cât şi obligaţii ale părinţilor, una dintre acestea fiind aceea de de a asigura, conform prevederilor legale, frecvenţa şcolară a copilului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea acestuia, până la finalizarea studiilor.

În privinţa profesorilor, aceştia trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil, fiindu-le interzis să desfăşoare acţiuni care pot afecta viaţa intimă, privată şi familială a elevilor.

Conform aceluiaşi regulament, elevii nu vor mai putea folosi telefonul mobil în timpul orelor şi, totodată, le va fi interzis să deţină, să consume sau să comercializeze, în şcoli şi în afara acestora, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de noroc.

Regulamentul prevede şi că unităţile de învăţământ preuniversitar vor încheia un contract educaţional cu părinţii sau tutorii copiilor, în care vor fi stabilite drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor, iar neîndeplinirea obligaţiilor asumate de şcoală va constitui abatere disciplinară.

Mai multe noutati prevazute in Legea Educatiei vezi AICI

Codul etic a rămas în aceeaşi formă în care a fost pus în dezbatere anul trecut. Nu există însă vreun orizont de timp la care să fie adoptat, cu toate că Ministerul Educaţiei promitea că va fi adoptat până la 15 iunie 2014.

Prin acest cod etic sunt pedepsite activităţi care generează corupţie precum: fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte sau servicii; solicitarea de către personalul didactic a unor sume de bani sau cadouri în vederea obţinerii de către elevi a unor rezultate şcolare incorecte; traficul de influenţă şi favoritismul în procesul de evaluare; colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinţii acestora pentru cadouri sau pentru protocolul destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de evaluare (examene şi evaluări naţionale, olimpiade, alte concursuri şcolare etc.);  interzicerea meditaţiilor cu propriii elevi, contra unor avantaje materiale.

Tot la capitolul schimbări, elevii şi profesorii trebuie să se aştepte la o nouă lege a educaţiei, anunţată de parlamentarii PSD încă din vară. Prin noua lege elevii şi profesorii trebuie să se aşteăpte la programe şcolare şi la un alt tip de examene.

În privinţa modului în care se dau examenele de la finalul clasei a VIII-a şi de la clasa a XII-a nu sunt schimbări faţă de anii trecuţi. Elevii vor fi supraveggeaţi de camere video în sălile de examen. În schimb, Ministerul Educaţiei a modificat programa de examen la matematica pe care o vor susţine elevii de clasa a VIII-a. Programa este   după model PISA şi are în vedere adaptarea limbajului matematic la situaţii concrete.

Ministerul Educaţiei a publicat calendarul de la Evaluare Naţională 2015 şi de la Bacalaureat 2015.

Calendar Evaluarea Naţională 2015

13 iunie 2015 – Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

15-17 iunie 2015 – Înscrierea la Evaluarea Naţională

22 iunie 2015 – Limba şi literatura română – proba scrisă

23 iunie 2015 – Limba şi literatura maternă – proba scrisă
24 iunie 2015 – Matematică – proba scrisă

26 iunie 2015 – Afişarea rezultatelor (până la ora 16.00)

26 iunie 2015 – Depunerea contestaţiilor (între orele 16.00 – 20.00)

27 – 29 iunie 2015 – Rezolvarea contestaţiilor

30 iunie 2015 – Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

Calendarul de la Bacalaureat 2015

25 – 29 mai 2015     Inscrierea candidatilor la prima sesiune de examen

29 mai 2015            Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

8 – 10 iunie 2015     Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orala in limba romana – proba A

10 – 12 iunie 2015   Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orala in limba materna – proba B

15 – 19 iunie 2015   Evaluarea competenţelor digitale – proba D

22 – 26 iunie 2015   Evaluarea competenţelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala – proba C

29 iunie 2015          Limba si literatura română – proba E)a) – proba scrisa

30 iunie 2015          Limba si literatura materna  proba E)b) – proba scrisa

1 iulie 2015             Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisa

3 iulie 2015             Proba la alegere a profilului si specializarii – proba E)d) – proba scrisa

6 iulie 2015             Afiţarea rezultatelor (pana la ora 12:00)

6 iulie 2015             Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

7 – 9 iulie 2015        Rezolvarea contestaţiilor

10 iulie 2015           Afişarea rezultatelor finale

STRUCTURA AN ŞCOLAR 2014/2015

Semestrul I

15 septembrie 2014 –  19 decembrie 2014 -cursuri

1 – 9 noiembrie 2014 – vacanţă pentru clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar

20 decembrie 2014 –  4 ianuarie 2015 -vacanţa de iarnă

5 ianuarie 2015 –  30 ianuarie 2015 -cursuri

31 ianuarie 2015 –  8 februarie 2015 – vacanţa intersemestrială

Semestrul al II-lea

9 februarie 2015 –  10 aprilie 2015 – cursuri

11 aprilie 2015 –  19 aprilie 2015 -vacanţa de primăvară

20 aprilie 2015 –  19 iunie 2015 -cursuri

20 iunie 2015 – 13 septembrie 2015- vacanţa de vară

Tezele din semestrul I al anului şcolar 2014-2015 se susţin, de regulă, până la data de 19 decembrie 2014, iar cele din semestrul al doilea până la data de 22 mai 2015.